Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân năm 2020

Ngày 24/11/2020, Học viện Chính trị CAND tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác đảng, công tác chính trị trong CAND năm 2020. Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ; tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện cùng toàn thể học viên tham dự lớp học.

Lớp bồi dưỡng giúp học viên trang bị, cập nhật những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến nghiệp vụ, kỹ năng công tác đảng, công tác chính trị; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, giải đáp về các vấn đề nghiệp vụ công tác. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy là những chuyên gia cả lý luận và thực tiễn trong công tác đảng, công tác chính trị.

Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phó Giám đốc khẳng định tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời, khẳng định trong những năm qua Học viện Chính trị CAND luôn chú trọng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị. Tăng cường tương tác, trao đổi giữa giảng viên và học viên, tập trung thảo luận những vấn đề mới, hay gặp trong thực tiễn nâng cao trình độ LLCT, năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Đồng chí cũng đề nghị trong quá trình học tập, các đồng chí học viên cần đảm bảo nội quy, kỷ luật học tập; nghiên cứu kỹ, nắm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng để vận dụng vào việc thực hiện công việc của mình tại đơn vị một các hiệu quả. Tăng cường tương tác, trao đổi với giảng viên để tập trung thảo luận những vấn đề mới, hay gặp trong thực tiễn nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị.

Các đồng chí đại biểu và học viên

Thu Hoài

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website