Khai giảng Lớp hoàn thiện Trung cấp lý luận chính trị (khóa 104) tại Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại phía Nam

Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Học viện, Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại phía Nam cùng 123 đồng chí học viên.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Lễ khai giảng
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Lễ khai giảng

Tại buổi Lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện cảm ơn lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Học viện tổ chức lớp học. Đồng chí khẳng định: Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng về mọi mặt; việc giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân thông qua giáo dục chính trị, tư tưởng là một nội dung hết sức quan trọng. Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức bồi dưỡng hoàn thiện Trung cấp lý luận chính trị nhằm nâng cao kiến thức và phẩm chất chính trị, đạo đức để xây dựng lực lượng Công an nhân dân "chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại". Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các học viên cần tích cực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, kết hợp những kiến thức trong các chuyên đề với kinh nghiệm thực tiễn, để hoàn thành tốt chương trình khóa học.

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của Học viện Chính trị Công an nhân dân đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; đồng chí yêu cầu các đơn vị chức năng của Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại phía Nam chuẩn bị các điều kiện tốt để đảm bảo khóa học được tổ chức theo đúng chương trình, kế hoạch. Khóa học diễn ra trong 02 tháng với 17 chuyên đề.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu tại buổi Lễ
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu tại buổi Lễ

K7

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website