Bộ Công an tổ chức Lễ phát động trồng cây và vệ sinh môi trường
Những năm qua, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã ban hành, triển khai hàng loạt các chương trình, chiến lược, kế hoạch hành động cụ thể về BVMT; triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường trong CAND; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về BVMT, phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường... đóng góp quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ, từng bước kiểm soát, hạn chế suy thoái môi trường, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.
 
Thứ trưởng Bùi Văn Thành với các đại biểu tham gia Lễ phát động trồng cây bảo vệ môi trường.
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo cụ thể hóa và có giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT, chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030... phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng CAND. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BVMT và giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng CAND phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Tổ chức các ngày hội ra quân làm vệ sinh môi trường xung quanh trụ sở làm việc trong toàn lực lượng CAND; kịp thời xây dựng các mô hình và phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến về BVMT của cán bộ, chiến sĩ.
 
Tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã kêu gọi toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung tay, góp sức, nỗ lực cùng cộng đồng BVMT tự nhiên. Sau đó, Thứ trưởng Bùi Văn Thành với các đại biểu đã tham gia Lễ trồng cây tại Khu Công nghiệp An ninh (tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội)...
 
Thứ trưởng Bùi Văn Thành với các đại biểu tham gia Lễ trồng cây tại Khu Công nghiệp An ninh.
 
Theo Tuấn Tùng, Cổng TTĐT Bộ Công an
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website