Khai mạc lớp tập huấn công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong CAND
Đến dự có Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng ban Tổ chức lớp tập huấn. Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Trọng Đạo đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị CAND tham dự. 
 
Trung tướng Lê Văn Đệ phát biểu khai mạc lớp tập huấn.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Trung tướng Lê Văn Đệ nhấn mạnh: Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn xác định ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên và tuyên truyền viên trong việc truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nhằm định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an và nhân dân trước những vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng; kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động trong xã hội.
 
Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Toàn lực lượng CAND đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền miệng và báo cáo viên; giữ vững nền nếp chế độ và quy chế hoạt động; đã chủ động bồi dưỡng, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên phù hợp với định hướng chính trị của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động của lực lượng CAND.
 
Các học viên tham gia lớp tập huấn.
Thời gian tới, Trung tướng Lê Văn Đệ đề nghị các đồng chí tham gia lớp tập huấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập khoa học, tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận để tiếp nhận, lĩnh hội đầy đủ và sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, nắm chắc nội dung, phương pháp công tác tuyên truyền miệng và vận dụng tốt trong thực tiễn. Ban Tổ chức lớp tập huấn, các bộ phận, đơn vị tham gia phục vụ lớp tập huấn cần phát huy trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ; tổ chức, quản lý và điều hành lớp tập huấn khoa học, hiệu quả theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra.
 
Tiếp đó các học viên được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Khắc Hiếu, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và tuyên truyền trình bày các chuyên đề: Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên các cấp; một số kỹ năng tuyên truyền miệng; phương pháp chuẩn bị và thực hiện một buổi tuyên truyền miệng.
 
Qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về các lĩnh vực trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, góp phần hoàn thiện và không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn và năng lực công tác./.
 
Theo Hoàng Mai, Cổng TTĐT Bộ Công an
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website