Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành làm việc về công tác giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân
Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Đại tá Nguyễn Văn Ly, Cục trưởng Cục Đào tạo đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về tình hình, kết quả công tác giáo dục đào tạo trong CAND thời gian qua, nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản công tác giáo dục đào tạo, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA và Chỉ thị số 13/CT-BCA về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND ngày 28/10/2014.
 
Triển khai thực hiện, hàng năm Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo trong CAND. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Đào tạo đã giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND thống nhất quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lực lượng CAND và quản lý Nhà nước về giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an...Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu những khó khăn, thuận lợi và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo trong CAND hiện nay...
 
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tại buổi làm việc.
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích và cố gắng đạt được của Tổng cục Chính trị CAND nói chung, Cục Đào tạo nói riêng về công tác giáo dục đào tạo trong CAND thời gian qua.
 
Chỉ đạo một số công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tiếp theo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Tổng cục Chính trị CAND, Cục Đào tạo cần làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; rà soát hệ thống các trường; cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ Công an theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND; trọng tâm, cần tiếp tục triển khai Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020; xác định rõ lộ trình phát triển cho từng mặt công tác giáo dục đào tạo trong CAND; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND; đào tạo, bồi dưỡng trong CAND theo tiêu chuẩn quốc gia, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng CAND... Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, nâng cao chất lượng dạy và học là đòi hỏi cấp thiết, lấy chất lượng là mục tiêu hàng đầu; việc chú trọng đến các vấn đề như đào tạo sau đại học, bồi dưỡng chức danh, chất lượng đào tạo gắn với mục tiêu, xã hội hóa giáo dục; phân cấp cho các trường nhưng tránh buông lỏng quản lý; kiểm tra, đánh giá chất lượng các Trung tâm... là đòi hỏi tất yếu khách quan trong tình hình hiện nay về công tác giáo dục đào tạo trong CAND./.
 
Theo Tường Anh, Cổng TTĐT Bộ Công an
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website