Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị CAND và QĐND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm.
 
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi tọa đàm. Tới dự còn có Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.
 
Buổi tọa đàm nhằm làm rõ hơn vị trí, vai trò, cơ chế, nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với QĐND và CAND, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong QĐND và CAND trong tình hình mới. Thông qua đó, giúp mỗi lực lượng nâng cao hơn nữa nhận thức về sự cần thiết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với QĐND và CAND trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; không ngừng học tập kinh nghiệm và tăng cường thắt chặt sự đoàn kết, mối quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân.
 
Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm.
 
Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong CAND và QĐND là vấn đề có tính cấp thiết và đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng CAND và QĐND vững mạnh về mọi mặt, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Thông qua tọa đàm, tiếp tục khẳng định cơ chế Đảng lãnh đạo QĐND Việt Nam và CAND tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; Đảng quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng QĐND và CAND trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
 
Thiếu tướng Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND tham luận tại buổi tọa đàm.
 
Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, việc phối hợp giữa Tổng cục Chính trị CAND và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, nhất là trong thực hiện chức năng chủ trì tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cần được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất.
 
Tại buổi tọa đàm, các đồng chí lãnh đạo của Tổng cục Chính trị CAND và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tham luận về vị trí, vai trò, đánh giá thực trạng hoạt động, đồng thời đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị CAND và QĐND trong tình hình mới.
 
Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tham luận tại buổi tọa đàm.
 
Thay mặt Ban tổ chức phát biểu kết luận, Trung tướng Trần Bá Thiều khẳng định, công tác đảng, công tác chính trị trong QĐND và CAND cần có bước phát triển cao hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội, Công an trong tình hình mới. Cụ thể hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
Toàn cảnh buổi tọa đàm.
 
Không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Quân đội, Công an các cấp. Xây dựng cấp ủy đảng trong Quân đội, Công an thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị của đơn vị; bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo toàn diện, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là lãnh đạo về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
 
Xây dựng tổ chức hệ thống cơ quan và cán bộ chuyên trách làm công tác đảng, công tác chính trị trong CAND và QĐND thật chặt chẽ, khoa học theo tiêu chí cách mạng, chính quy, hiện đại, hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng./.
 
Theo Mai Lan, Cổng TTĐT Bộ Công an
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website