Đảng ủy Học viện Chính trị CAND tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
 Ngày 04/10/2022, Đảng ủy Học viện Chính trị CAND đã trang trọng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, thưc hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trong Đảng bộ Học viện.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên Học viện. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ; qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên toàn Học viện nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương tại Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo chương trình Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy quán triệt, truyền đạt Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, liên hệ, vận dụng Nghị quyết vào việc tăng cường, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Học viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đồng chí nhấn mạnh và đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc phải thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong chi bộ, đảng bộ, nhất là trong khối học viên, không ngừng trẻ hóa đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Học viện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là việc tự kiểm tra, tự giám sát; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với  kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Đối với các chi bộ sinh hoạt tạm thời, cần chú trọng hơn nữa công tác giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt đảng và triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên.

Theo phân công của Ban tổ chức, đồng chí Thiếu tá, TS Ngô Văn Vịnh, Chi ủy viên, Phó trưởng Khoa Luật truyền đạt Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao”; Đại tá, PGS.TS Vi Thái Lang, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học truyền đạt Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghịệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Thượng tá, TS Nguyễn Đình Thiện, Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Kinh tế chính trị truyền đạt Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, phái triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”

Các đồng chí báo cáo viên đã nêu tóm tắt bối cảnh, tình hình ban hành Nghị quyết, mục đích, yêu cầu, nội dung, giải pháp cụ thể mà các Nghị quyết của TW nêu, đồng thời liên hệ với thực tiễn công tác nghiên cứu, xây dựng đảng của Đảng bộ, cấp ủy, tổ chức đảng trong Học viện. Đồng thời cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết vào các kế hoạch triển khai, chương trình hành động của từng đơn vị thuộc Học viện và trong nghiên cứu, hoạch định, đề xuất các chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Đảng ủy biểu dương Văn phòng Đảng ủy đã tham mưu và tổ chức hội nghị quan trọng này để kịp thời phổ biến các Nghị quyết đến từng Đảng viên; đồng chí đề nghị từng đồng chí đảng viên cần tự nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện, vận dụng sáng tạo, hiệu quả các nội dung của Nghị quyết theo tinh thần đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế và chuyên môn được giao. Đề nghị Văn phòng Đảng ủy Học viện tham mưu kiện toàn đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Học viện để nghiên cứu, cập nhật, chủ động trong tổ chức quán triệt, truyền đạt nghị quyết của cấp ủy cấp trên đến chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện, cấp ủy tổ chức Đảng các cấp và cho các cơ quan, đơn vị địa phương khi có đề nghị.

Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

 

Hương Diệu

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website