Sớm xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân trở thành cơ sở đào tạo đầu ngành về lý luận chính trị

Sáng ngày 15/9/2022, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023, Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo buổi lễ. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi Lễ, về phía đại biểu khách mời có đồng chí: Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng; PGS.TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; Thiếu tướng Lê Minh Hà, Ủy viên Đảng ủy CATW, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy CATW; Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, thành viên Ban nghiên cứu giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên Cục trưởng Cục pháp chế; đồng chí Sỷlaphết Thìnkẹomươngnửa, Bí thư thứ 2, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; các học viện, nhà trường, các tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương nơi học viện đóng quân.

Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân, tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và học viên các hệ đào tạo của Học viện.

Tại buổi lễ, Học viện vinh dự được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cá nhân đồng chí Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TƯ, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận trung ương gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy và trò Học viện nhân ngày khai giảng năm học mới.

Đồng chí Thứ trưởng và các đồng chí đại biểu dâng hương, dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Học viện

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại lễ khai giảng.

Đồng chí Trung tướng Phan Xuân Tuy phát biểu tại lễ khai giảng

Trong diễn văn khai giảng, Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện cho biết, năm học vừa qua diễn ra trong bối cảnh có nhiều điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen, nhất là tác động của đại dịch COVID – 19. Song Học viện đã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác giáo dục, đào tạo, Học viện luôn bám sát yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, bảo đảm chất lượng đào tạo ngay trong mỗi bước phát triển, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Học viện Chính trị CAND là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ chính trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị các trình độ, các bậc học cho cán bộ của lực lượng CAND trong phạm vi cả nước; tổ chức tốt công tác chiêu sinh, nhập học các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu được Bộ giao bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Tổ chức an toàn, nghiêm túc kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ cho thí sinh đăng ký dự tuyển tại kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2022 tại Học viện. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Bộ An ninh Lào gồm học viên hệ chính quy, cao học, bồi dưỡng về công tác Đảng cho sỹ quan cao cấp. Đây được coi là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Học viện góp phần hoàn thiện, nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ trong toàn lực lượng CAND và cho Bộ Công an Lào.

Ngoài ra, Học viện chủ động phối hợp với X02 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt chủ trương triển khai Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Tham mưu chỉ huy CAND tại Học viện; ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án đào tạo Tiến sỹ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, lãnh đạo chỉ huy, cấp ủy các cấp cả về chuyên môn và công tác Đảng trong thời gian tới.

Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên triển khai các giải pháp đột phá nhằm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên sau khi tổng kết thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 240-NQ/ĐU ngày 04/4/2017 của Đảng ủy Học viện về “Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị CAND đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đến năm 2020” trong giai đoạn 2017-2020, Học viện đã có nhiều đồng chí bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ với các chuyên ngành gắn trực tiếp với công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Hiện nay, phong trào dạy giỏi được duy trì, phát triển, nhiều giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ. Trong đó, tại Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Bộ, Học viện đạt Giải Ba toàn đoàn, 01 giảng viên đạt Giải Nhì lĩnh vực lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn, 04 giảng viên đạt Giải Ba các lĩnh vực lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn, lĩnh vực giáo dục quốc phòng, võ thuật và lĩnh vực pháp luật, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong thực hiện những nhiệm vụ trước mắt cũng như mục tiêu lâu dài đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND.

Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, lãnh đạo, chỉ huy trong CAND, Thường trực Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng, Học viện luôn bám sát chương trình, kế hoạch của Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Học viện đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trên các lĩnh vực liên quan đến sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; tham mưu phục vụ lãnh đạo Bộ nhiều bài viết tuyên truyền, định hướng chỉ đạo về một số lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học lớn trong và ngoài CAND. Đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học theo chương trình công tác năm học hoặc lãnh đạo Bộ Công an giao đột xuất, bảo đảm chất lượng. Đặc biệt, trong đó có nhiều hội thảo khoa học lớn, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện, bổ sung hệ thống lý luận chính trị và lý luận công tác Công an nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Điển hình là hội thảo“Giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự hiện nay”. Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương là đơn vị đầu tiên tổ chức Hội thảo về cuốn sách này với quy mô rộng và được đánh giá cao về cách thức và kết quả; tổ chức 02 Hội thảo cấp Bộ “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng Dự án: “Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”“Định hướng và giải pháp phát huy vai trò của quần chúng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Trên cơ sở đó tổ chức hội thảo trực tuyến kết nối tất cả các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về 02 dự án luật trên với nhiều đại biểu tham dự là ủy viên trung ương, Bí thư, Chủ tịch UBND, HĐND, lãnh đạo các Bộ, lãnh đạo ban, ngành ở trung ương và tỉnh/thành phố. Cùng với đó, cán bộ, giảng viên Học viện tích cực tham gia viết bài, trả lời phỏng vấn trên các báo, tạp chí, truyền hình và các diễn đàn khoa học để tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phản ánh, lan tỏa về hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Công tác Đảng, công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật được tổ chức nề nếp, hiệu quả, Học viện tổ chức quán triệt sâu rộng, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương; triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW. Tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII... Qua đó đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đạo đức; tạo sự thống nhất hành động từ cá nhân, từng cán bộ, đảng viên đến các tổ chức đảng, đơn vị thuộc Học viện, tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng chí, đồng đội luôn được quan tâm kịp thời, đúng nơi, đúng lúc, mang lại nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, đã huy động nguồn kinh phí xã hội hóa trao tặng 20 ngôi nhà tình nghĩa cho đồng bào khó khăn ở Sơn La, Điện Biên và nhiều phần quà có ý nghĩa khác với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Tổ chức phát động và triển khai thực hiện nhiều đợt thi đua đặc biệt tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, trong đó đã phát động phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948-11/3/2023), 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và 10 năm ngày công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Học viện Chính trị CAND (25/4/2014-25/4/2024); tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân và nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Tết Thiếu nhi, Rằm Trung thu.... Ghi nhận sự trưởng thành, phát triển của đơn vị, trong năm học; được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đồng chí Giám đốc Học viện được Chủ tịch nước quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được chú trọng, Học viện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Đồng thời, chủ động chuẩn bị phối hợp xây dựng Đề án thành lập Học viện Chính trị Công an Lào; lựa chọn ngành nghề; xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu dạy học cho Dự án Học viện Chính trị CAND Lào với một số hoạt động nổi bật như sau: (1) Tổ chức hội thảo khoa học Định hướng nội dung, chương trình đào tạo và xây dựng đội ngũ giảng viên cho Đề án xây dựng Học viện Chính trị Công an Lào” với sự tham gia của nhiều nhà khoa học có uy tín, đặc biệt có sự tham dự là các đồng chí lãnh đạo cấp Cục thuộc Bộ Công an Lào; (2) Đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào do đồng chí Trung tướng VanThong Kongmany, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng dẫn đầu, cùng là các Tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Bộ Công an Lào thăm và làm việc tại Học viện; (3) Đại diện lãnh đạo Học viện đã tham gia đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng tổ chức Lễ động thổ xây dựng Học viện Chính trị Công an Lào và cùng X01 họp, trao đổi với các cơ quan chức năng của Bộ Công an Lào về nội dung, chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Công an Lào. Qua đó đã góp phần vun đắp thêm tình cảm, sự gắn bó giữa Bộ Công an hai nước.

Với những nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giảng viên và học viên Học viện và những thành tích tiêu biểu đã đạt được trong năm học vừa qua, Học viện đã được suy tôn, đề nghị tặng danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Công an, nhiều đơn vị thuộc Học viện được đề nghị danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 01 đơn vị được đề nghị danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Công an và đang hoàn thiện thủ tục đề nghị tặng cờ thi đua chính phủ đối với 01 đơn vị cơ sở. Đồng thời, đã đề xuất tặng Bằng khen cấp Bộ và tương đương cho nhiều lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, hội thi và học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác tại Học viện. Các hoạt động trên đã tác động tích cực đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, khơi dậy lòng tự tôn, tự hào nghề nghiệp cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện; từ đó đoàn kết, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị CAND nhân dịp khai giảng năm học mới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng, đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Học viện Chính trị Công an nhân dân đã đạt được trong năm học 2021 - 2022. Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân đã có nhiều nỗ lực cố gắng và thường xuyên đổi mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu về chính trị, tham mưu lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của Học viện, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã  hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng thời, trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những thời cơ, nguy cơ, khó khăn và thách thức mang tính đan xen, hệ lụy, tiềm ẩn và khó về định đoán; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các nước trong khu vực tiếp tục diễn ra gay gắt, yếu tố đối đầu trực diện ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột tác động đến kinh tế toàn cầu; các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống cũng mang tính đan xen, nhất là những hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh năng lược và an ninh lương thực… đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm ANTT và xây dựng LLCAND theo tinh thần Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng LLCAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó có công tác giáo dục – đào tạo. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Học viện cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về thực trạng, những khó khăn, thách thức đã và đang đặt ra đối với công tác giáo dục, đào tạo nói chung và nhiệm vụ chính trị của Học viện nói riêng; không ngừng vận dụng sáng tạo các quan điểm, định hướng, nội dung đổi mới giáo dục, đào tạo của Đảng, trong đó có giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng LLCAND. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy CATW, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xác định đầu tư cho giáo dục và đào tạo là phát triển, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện mục tiêu xây dựng LLCAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chủ động và sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phấn đấu vươn lên hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện sớm trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đầu ngành, trọng yếu, chuyên trách, chất lượng cao về lý luận chính trị, công tác Đảng, công tác chính trị, lãnh đạo, chỉ huy trong CAND; trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị của lực lượng CAND và của quốc gia.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an về các chương trình, đề án để quán triệt và cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII về lý luận chính trị, xây dựng Đảng; về phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ CAND trong lòng Nhân dân. Chủ động nghiên cứu, tổng kết 05 năm thực hiện Kết luận số 25 ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong Học viện Chính trị CAND. Từ đó tham mưu Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an phương hướng đào tạo lý luận chính trị thời gian tới trong CAND. Đồng thời, nghiên cứu mở các ngành đào tạo sau đại học theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện góp phần đào tạo nguồn nhân lực cao trong CAND.

Tập trung tối đa điều kiện hiện có, từng bước trang bị phương tiện, kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tốt công tác đào tạo, nghiên cứu giảng dạy và học tập. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng tổng thể Học viện ưu tiên các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiệu quả, tiết kiệm, thông minh, hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh trống khai giảng năm học mới.

Nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ, trách nhiệm, nghĩa tình của các ban, bộ, ngành, chính quyền địa phương và chính quyền địa phương các cấp đối với Học viện Chính trị CAND. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị đối sự nghiệp giáo dục đào tạo CAND nói chung, Học viện Chính trị CAND nói riêng trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.


Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng năm học mới.

 

Văn Dũng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website