Hội nghị Kiểm điểm, nhận xét, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị CAND năm học 2021-2022

Thực hiện Hướng dẫn số 37-HD/ĐUCA, ngày 06/11/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân; Hướng dẫn số 23/HD-BCA ngày 18/10/2021 của Bộ Công an về một số nội dung kiểm điểm, nhận xét, đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong Công an nhân dân, ngày 20/9/2022, được sự đồng ý của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị Kiểm điểm, nhận xét, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện năm học 2021-2022.

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu khách mời có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Đào tạo; đại diện cơ quan chức năng Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị.

Về phía Đảng bộ Học viện có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị, đại diện các tổ chức quần chúng thuộc Học viện.

Đồng chí Trung tướng Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; từ đó đề ra chủ trương, giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế; xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Học viện trong năm học 2022-2023.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện năm học 2021-2022. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ Học viện trên tinh thần dân chủ, khách quan, minh bạch theo đúng cương lĩnh, điều lệ Đảng và quy chế làm việc của Đảng ủy Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện năm học 2021-2022

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, tự phê bình theo từng lĩnh vực phụ trách và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm học 2022-2023, góp phần xây dựng Học viện ngày càng phát triển.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Học viện đọc bản kiểm điểm cá nhân tại Hội nghị

Năm học 2021-2022, mặc dù chịu tác động mạnh mẽ của dịch bệnh Covid-19 nhưng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống trong toàn đảng viên, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên được chú trọng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt là việc nhận diện đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Học viện gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị.

Hội nghị đã nghe báo cáo nhận xét của 05 chi bộ về quá trình sinh hoạt đảng tại chi bộ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và 10 ý kiến góp ý của các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đối với tập thể Ban Thường vụ và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Học viện. Các ý kiến đã góp ý trên tinh thần chân thành, thẳng thắn, khách quan, dân chủ. Qua đó, góp phần giúp tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt các mặt công tác của Học viện trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu dự để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác năm học 2022-2023.

Hội nghị tổ chức bỏ phiếu lấy ý kiến xếp loại đối với Đảng bộ, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện; bỏ phiếu phân loại cán bộ, xếp loại đảng viên đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Học viện. Quá trình bỏ phiếu diễn ra công khai, minh bạch, khách quan, thể hiện trách nhiệm của các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trung tướng Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã chỉ đạo và đề nghị tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại của tập thể và từng cá nhân nhằm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác, nhất là công tác giáo dục đào tạo của Học viện, góp phần khẳng định vị thế của Học viện trong hệ thống giáo dục quốc gia. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện sẽ tiếp tục đổi mới, chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 của Học viện.

Các đại biểu tham gia Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

 

Hương Diệu

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website