Học viện Chính trị CAND tổng kết 5 năm đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị

Thực hiện Kế hoạch số 446/KH-BCA-X02, ngày 12/9/2022 của Bộ Công an về việc tổng kết 05 năm thí điểm đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (LLCT) trong CAND (2018 - 2022) theo Kết luận số 25-KL/TW, ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông báo số 1117-CV/VPTW, ngày 24/6/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, chiều 7/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị CAND đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2018-2022) thí điểm đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị (LLCT) trong CAND theo kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư tại Học viện Chính trị CAND.

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí: Trung tướng Trần Bá Thiều, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; TS Đậu Tuấn Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện dự; TS Trần Quang Phú, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Đức Luận, Phó Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; TS Trần Hậu Thành, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Quyền Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia; Thiếu tướng,GS.TS Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc Phòng; GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia HCM; PGS.TS Đỗ Lan Hiền, Viện trưởng Viện tôn giáo, Học viện chính trị Quốc gia HCM; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; đại diện công an các đơn vị, địa phương; các nhà khoa học cộng tác với Học viện trong công tác giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Đại tá, TS Tống Văn Khuông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo tổng kết 05 năm đào tạo trình độ cao cấp LLCT của Học viện theo Kết luận số 25-KL/TW, ngày 28/12/20217 của Ban Bí thư, trong đó đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác đào tạo cao cấp LLCT của Học viện trong 05 năm qua và khẳng định việc Ban Bí thư giao Bộ Công an triển khai đào tạo cao cấp LLCT cho cán bộ CAND là chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Khẳng định Học viện Chính trị CAND đã thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an về đào tạo cao cấp LLCT. Với mục tiêu xây dựng Học viện Chính trị CAND thành “Trường Đảng” trong CAND, Học viện khẳng định đủ điều kiện và khả năng triển khai đào tạo cao cấp LLCT khi được Ban Bí thư chính thức giao quyền đào tạo các trình độ LLCT cho Bộ Công an và trực tiếp là Học viện Chính trị CAND.

Trung tướng Trần Bá Thiều, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND phát biểu tại hội nghị.

Trong 5 năm thực hiện thí điểm đào tạo, xác nhận trình độ Cao cấp LLCT theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Học viện Chính trị CAND được giao tổ chức 58 lớp đào tạo Cao cấp LLCT với tổng số 3.370 học viên, 9 lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng Cao cấp LLCT với tổng số 740 học viên. Đến nay, Học viện đã tổ chức đào tạo được 46 lớp đào tạo Cao cấp LLCT, 9 lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng cao cấp; 12 lớp đào tạo trong chỉ tiêu của năm 2022, Học viện đang phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ lớp học; tập hợp hồ sơ, danh sách báo cáo thẩm định và tổ chức học tập theo quy định (dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2022).

Trong quá trình tổ chức đào tạo, Học viện Chính trị CAND đã thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban tổ chức Trung ương, Bộ Công an về chiêu sinh, xét tuyển, chương trình, giáo trình, nội dung đào tạo; đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng đào tạo và các điều kiện cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra, được Ban tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao vì đã phát huy tốt vai trò, vị thế của một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong lực lượng CAND.

Hệ thống chương trình đào tạo của Học viện Chính trị CAND được xây dựng trên cơ sở sử dụng chương trình đào tạo Cao cấp LLCT của Bộ Công an, kế thừa hệ thống chương trình đào tạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, có bổ sung cập nhật các chuyên đề đặc thù, chuyên đề ngoại khoá với nguồn tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng đã đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học của học viện.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của học viện được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về LLCT, có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực công tác. Học viên tham gia các lớp đào tạo Cao cấp LLCT do Học viện tổ chức là các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, công tác tại Công an các đơn vị địa phương, có nhiều kinh nghiệm công tác, có nền tảng kiến thức cơ bản, ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm túc quy chế đào tạo, quy định của học viên.

Với những kết quả đạt được trong 5 năm thí điểm, Học viện Chính trị CAND hoàn toàn đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo Cao cấp LLCT trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa và đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng Phó Giám đốc Học viện trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai đào tạo Cao cấp LLCT tại Học viện Chính trị CAND.

 

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đều ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Học viện Chính trị CAND đã đạt được trong 5 năm thí điểm đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp LLCT, đồng thời đề xuất một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo. Nhiều ý kiến đề nghị Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an báo cáo, kiến nghị Ban Bí thư chính thức giao Bộ Công an có thẩm quyền đào tạo trình độ Cao cấp LLCT cho cán bộ, đảng viên trong CAND; tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng đào tạo Cao cấp LLCT trong CAND cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh nghiệp vụ, chức danh tư pháp của một số đơn vị, đáp ứng yêu cầu bố trí cán bộ theo khung tiêu chuẩn chức danh của Công an 4 cấp.

Đồng thời, các ý đồng chí đại biểu kiến nghị: (1) Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao các đơn vị chức năng tham mưu, khảo sát nhu cầu đào tạo của Công an các đơn vị địa phương, căn cứ biên chế của đơn vị, dự kiến nhu cầu đào tạo các trình độ LLCT trong 5 năm, 10 năm và hàng năm để Bộ Công an có căn cứ phân bổ chỉ tiêu và kế hoạch tổ chức đào tạo phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị; (2) nghiên cứu có phương án phân bổ kinh phí gắn với chỉ tiêu đào tạo, hỗ trợ một phần học phí cho học viên được cử đi đào tạo Cao cấp LLCT đối với các lớp trong chỉ tiêu đào tạo hàng năm để phục vụ kinh phí in ấn, phát hành tài liệu, mua sắm thiết bị dạy học; (3) nghiên cứu vận dụng cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích đối với đội ngũ giảng viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ giảng viên nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học; (4) Giao Học viện Chính trị CAND tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên đề cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, đảm nhiệm chức danh Bí thư Đảng uỷ, Bí thư chi bộ, cấp uỷ trong CAND và cán bộ làm công tác Đảng nhằm kịp thời cập nhật kiến thức mới, nâng cao bãn lĩnh chính trị, sức chiến đấu, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt vững về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung đào tạo trình độ LLCT theo hình thức tập trung tại Học viện và Công an một số đơn vị, địa phương có cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết phục vụ lớp học, đảm bảo nghiêm túc, đồng bộ và khoa học.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Học viện cảm ơn những ý kiến đánh giá, góp ý khách quan, toàn diện của các đại biểu tham dự Hội nghị. Qua tổng kết 05 năm, Học viện không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường nghiên cứu, đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo ngang tầm nhiệm vụ đào tạo cao cấp LLCT mà Đảng tin tưởng giao cho. Đồng thời, Học viện Chính trị CAND sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trao đổi, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị chức năng báo cáo Ban Bí thư chính thức giao quyền đào tạo cấp bằng cao cấp LLCT cho Bộ Công an, tập trung vào một đầu mối là Học viện Chính trị CAND. Đồng thời, Học viện sẽ tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại Hội nghị nhằm tục nâng cao chất lượng đào tạo trình độ Cao cấp LLCT, xây dựng Học viện Chính trị CAND thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trọng yếu về công tác đảng, công tác chính trị, trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận chính trị có chất lượng của lực lượng CAND.

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị

                                                                                                                       

Ban Biên tập

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website