Đánh giá chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho học viên khóa D2LK

Ngày 28/4/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho học viên chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước khóa D2LK. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện là Chủ tịch Hội đồng đánh giá. Tham gia Hội đồng đánh giá có đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ K02.

Đánh giá chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho học viên D2LK nhằm sát hạch năng lực ngoại ngữ của học viên đáp ứng chuẩn đầu ra của Học viện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Học viện đồng thời làm căn cứ để xét tốt nghiệp cho học viên khóa D2LK.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đánh giá yêu cầu Hội đồng và các ban giúp việc làm việc nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Kết thúc buổi đánh giá, với tinh thần và trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên, Hội đồng đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tính nghiêm túc, đúng quy chế của kỳ đánh giá quan trọng này.

Hội đồng đánh giá họp bàn triển khai nhiệm vụ 

 

Chiến Thắng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website