Thông tin mới nhất tuyển sinh vào các trường Công an 2015

Năm 2015 các trường đại học, học viện CAND sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển và “tổ hợp” môn thi xét tuyển cơ bản vẫn như khối thi truyền thống năm trước. Thí sinh dự thi vào các trường CAND đều phải qua sơ tuyển

Một số trường như Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và ĐH Phòng cháy chữa cháy có đào tạo hệ dân sự với nguồn xét tuyển là những thí sinh không trúng nguyện vọng 1 vào chính trường đó. Cụ thể như sau:

Cụ thể như sau:

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

HỌC VIỆN AN NINH  NHÂN DÂN

ANH

1000

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh:

+ Các ngành Điều tra trinh sát, Điều tra hình sự tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

+ Các ngành còn lại tuyển sinh trong toàn quốc.

Km9 đường Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 069.45541    
Các ngành đào tạo đại học cho lực lượng Công an      

850

Điều tra trinh sát

D860102

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, tiếng Anh

660

Điều tra hình sự

D860104

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Văn, tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh)

40

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

30

Công nghệ thông tin

D480201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, tiếng Anh

25

An toàn thông tin

D480202

25

Luật

D380101

- Toán, Lý, Hóa

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, tiếng Anh

70

Các ngành đào tạo đại học hệ dân sự

150

- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển NV2 thí sinh không trúng tuyển NV1 vào Học viện ANND

Công nghệ thông tin

D480201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, tiếng Anh

50

Luật

D380101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, tiếng Anh

100

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

CSH

 

1170

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Các ngành ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Luật tuyển sinh trong toàn quốc. Các ngành còn lại tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

Phường Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội. ĐT: (04.38385246)

Website:www.hvcsnd.edu.vn

   
Các ngành đào tạo đại học cho lực lượng Công an    

1070

Điều tra trinh sát  

D860102

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, tiếng Anh

950

Điều tra hình sự  

D860104

Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự  

D860109

Kỹ thuật hình sự  

D860108

Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân  

D860111

Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh, trật tự  

D860112

Ngôn ngữ Anh  

D220201

Toán, Văn, tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh)

40

Ngôn ngữ Trung Quốc  

D220204

30

Luật  

D380101

- Toán, Lý, Hóa

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, tiếng Anh

50

Đào tạo đại học hệ dân sự    

100

- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển NV2 thí sinh không trúng tuyển NV1 vào Học viện CSND.

Luật - Toán, Lý, Hóa - Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, tiếng Anh

100

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN    

250

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

Số 29 phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội. ĐT: (04)38386977    
Ngành đào tạo đại học    

250

 
 
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

D310202

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, tiếng Anh

Thí sinh phía Bắc

CTB

 

150

Thí sinh phía Nam

CTN

 

100

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH  NHÂN DÂN

ANS

 

680

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

Km 18 xa lộ Hà Nội đi Biên Hòa; phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. ĐT: (08)38963884  
Các ngành đào tạo đại học  

680

Điều tra trinh sát

D860102

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, tiếng Anh

680

Điều tra hình sự

D860104

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

CSS

 

830

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Phía Nam (từ Quảng Trị trở vào)

Khu phố 1, đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q7, TP Hồ Chí Minh. Website: www.pup.edu.vn    
Các ngành đào tạo đại học    

830

Điều tra trinh sát  

D860102

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, tiếng Anh

830

Điều tra hình sự  

D860104

Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự  

D860109

Kỹ thuật hình sự  

D860108

Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân  

D860111

Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh, trật tự  

D860112

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY    

470

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành Công an phải qua sơ tuyển tại Cảnh sát PCCC hoặc Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Đối với hệ dân sự: Xét tuyển NV2 thí sinh không trúng tuyển vào các trường đại học trong và ngoài ngành Công an.

- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc.

Số 243, đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. ĐT: 069.45212 hoặc (04)35533006    
Ngành đào tạo đại học cho lực lượng Công an    

320

Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn  

D860113

Toán, Lý, Hóa
Thí sinh phía Bắc

PCH

 

200

Thí sinh phía Nam

PCS

 

120

Đào tạo đại học hệ dân sự    

150

Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn  

D860113

Toán, Lý, Hóa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT-HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN    

350

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc.

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

ĐT: 0241.3969011

   
Các ngành đào tạo đại học    
Công nghệ thông tin  

D480201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, tiếng Anh

Kỹ thuật điện tử, truyền thông  

D520207

- Thí sinh phía Bắc

HCB

350

- Thí sinh phía Nam

HCN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN I AD1    

250

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự tuyển Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân không trúng tuyển.

- Vùng tuyển sinh: phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

ĐT: 04.38850517

   
Ngành đào tạo cao đẳng:

Trinh sát An ninh

  - Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, tiếng Anh

250

TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN II AD2    

250

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển thí sinh dự tuyển Trường Đại học An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân  không trúng tuyển.

- Vùng tuyển sinh: phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

Xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 061.511642

   
Ngành đào tạo cao đẳng:

Trinh sát An ninh

  - Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, tiếng Anh

250

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I CD1    

600

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân không trúng tuyển.

- Vùng tuyển sinh: phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

Số đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

ĐT: 04.362961250

   
Các ngành đào tạo cao đẳng   - Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, tiếng Anh

Trinh sát cảnh sát  

600

Quản lý hành chính về trật tự xã hội  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II CD2    

600

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự tuyển Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân không trúng tuyển.

- Vùng tuyển sinh: phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

Số 247, đường Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

ĐT: 08.37221149

   
Các ngành đào tạo cao đẳng   - Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, tiếng Anh

Trinh sát cảnh sát  

600

Quản lý hành chính về trật tự xã hội
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website