Hội thảo khoa học: “Công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, chỉ huy của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cấp công an”

Trải qua hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Một trong những nhân tố quyết định làm nên những chiến công, thành tích của lực lượng Công an nhân dân chính là vai trò lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, chỉ huy của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cấp trong Công an nhân dân. Để làm sáng tỏ hơn nữa tầm quan trọng của công tác này, ngày 07/12/2021, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, chỉ huy của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cấp công an”, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có: Nhà báo, TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyện Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương; PGS.TS Ngô Đình Xây, Nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Chiến lược, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, nguyên Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân; GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị  X02, V04, T01, T06, T07; đại diện lãnh đạo công an một số đơn vị địa phương: Công an tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Hòa Bình; Bí thư chi bộ, Trưởng Công an một số quận, phường trên địa bàn Hà Nội.

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại Hội thảo

Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các đồng chí tướng lĩnh, chuyên gia cấp cao, nhà khoa học, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 50 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà nhà khoa học, trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Đây là những bài viết giàu tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm, có hàm lượng khoa học cao, phân tích sâu sắc, làm rõ nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn về công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, chỉ huy của Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các cấp trong công an. Tại hội thảo, các tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài Công an nhân dân đã phát biểu tham luận, tập trung phân tích, làm rõ 3 vấn đề chính: (1) Những vấn đề lý luận về công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, chỉ huy của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cấp công an; (2) Những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, những yếu tố tác động đến công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, chỉ huy của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cấp công an; (3) Quan điểm, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, chỉ huy của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cấp công an. Thông qua hội thảo đề xuất, kiến nghị một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, chỉ huy của Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các cấp trong công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân gửi lời cảm ơn đến các nhà khoa học, các đồng chí đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, xác đáng có giá trị cả về lý luận và thực tiễn; đồng thời khẳng định hội thảo đã được tổ chức thành công, qua đó xác lập được những luận cứ, nhận thức chung về nội hàm, vai trò của công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, chỉ huy của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cấp công an. Đây là cơ sở để lực lượng CAND phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, chỉ huy của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cấp công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội giai đoạn hiện nay. Đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm: “Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” theo quan điểm chỉ đạo trong nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Những ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu là cơ sở quan trọng giúp Ban tổ chức có những nghiên cứu, tham mưu, đề xuất để công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các cấp công an thực sự phát huy được chất lượng, hiệu quả.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Đồng chí PGS.TS Ngô Đình Xây phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí GS.TSKH Phan Xuân Sơn phát biểu tại Hội thảo

 

Mai Hiên

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website