Nghiệm thu Đề tài khoa học độc lập cấp quốc gia do Học viện Chính trị Công an nhân dân thực hiện

Ngày 01/4/2021, tại phòng họp Bộ Khoa học và công nghệ, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước, đã tổ chức họp đánh giá kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học độc lập cấp quốc gia: Nghiên cứu khai thác vị thế địa chính trị của Việt Nam để tăng cường thế và lực trong sự nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích trên Biển Đông”, mã số ĐTĐLXH.01/17 do Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ nhiệm; Học viện Chính trị Công an nhân dân là cơ quan chủ trì.

Hội đồng gồm 09 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học thuộc các lĩnh vực Quốc phòng, an ninh; ngoại giao, đối ngoại, kinh tế, am hiểu về lĩnh vực biển, đảo nói chung và Biển Đông nói riêng; do Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện khoa học và chiến lược Công an làm Chủ tịch.

Thay mặt Ban chủ nhiệm Đề tài, Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Chủ nhiệm Đề tài đã báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu về quá trình tổ chức nghiên cứu Đề tài và kết quả đạt được. Theo đó, Đề tài được Bộ Khoa học và công nghệ phê duyệt giao trực tiếp, thời gian thực hiện 36 tháng; đến thời điểm bảo vệ, Đề tài đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định.

Đồng thời, Chủ nhiệm Đề tài cũng cho biết, ban đầu không lường hết được những khó khăn vì đây là một đề tài rất khó, tuy không phải là vấn đề mới nhưng hệ thống lý luận còn chưa được hình thành, thiếu thống nhất và tản mạn. Nhưng, với quyết tâm chính trị, sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện và nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương; huy động được đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, học giả, tướng lĩnh trong quân đội, Công an nên Đề tài đã được hoàn thành với các sản phẩm gồm: Báo cáo Tổng luận; Báo cáo tóm tắt; phụ lục; 14 báo cáo chuyên đề theo 14 nội dung nghiên cứu; 01 sách chuyên khảo; 06 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, hỗ trợ đào tạo 02 nghiên cứu sinh, hướng dẫn 02 thạc sĩ. Đặc biệt, từ kết quả nghiên cứu, Ban chủ nhiệm Đề tài đã đưa ra Bản kiến nghị với Đảng, Nhà nước 06 nhóm nội dung với những giải pháp cụ thể để thực hiện. Kết quả đạt được vượt chỉ tiêu yêu cầu đặt ra trong Hợp đồng.

Sau khi nghe Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu và thuyết trình những điểm mới của đề tài, từng thành viên trong Hội đồng đã đọc bản nhận xét, góp ý. Các ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban Chủ nhiệm và các thành viên tham gia và cho rằng: Đây là một Đề tài rất khó, yêu cầu, mục tiêu đặt ra cao nhưng nhóm nghiên cứu đã có nhiều cố gắng để có được sản phẩm đề tài chất lượng; Ban chủ nhiệm đã làm việc nghiêm túc, công phu, hiệu quả. Những đóng góp của Đề tài cả trên phương diện lý luận, nhận thức và thực tiễn là rất quan trọng. Điều đó thể hiện ý thức trách nhiệm, tâm huyết, quyết tâm và tinh thân làm việc khoa học nghiêm túc của nhóm nghiên cứu. Đồng thời, các ý kiến phát biểu góp ý về những nội dung cụ thể để hoàn thiện Đề tài.

Hội đồng đã họp kín để bỏ phiếu đánh giá kết quả Đề tài. Kết quả, 09/09 thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đạt loại Xuất sắc. Chủ tịch Hội đồng đã kết luận yêu cầu Ban chủ nhiệm Đề tài tiếp thu, chỉnh lý Đề tài theo các ý kiến nhận xét, góp ý của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện và nộp lưu theo quy định.

Bà Lê Yên Dung, Phó Vụ trưởng Vụ khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên  thay mặt cho các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và công nghệ là đơn vị đặt hàng đã phát biểu tại buổi làm việc; trong đó gửi lời chúc mừng đến Ban Chủ nhiệm Đề tài đã hoàn thành xuất sắc chương trình nghiên cứu; đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của Ban Chủ nhiệm Đề tài như Hội đồng nghiệm thu đã kết luận và nhấn mạnh: Ban Chủ nhiệm Đề tài đã hoàn thành toàn bộ nội dung, yêu cầu đặt ra trong Hợp đồng; qua đó, tiếp tục củng cố, khẳng định khả năng nghiên cứu, uy tín khoa học của đơn vị chủ quản là Học viện Chính trị Công an nhân dân và Ban Chủ nhiệm Đề tài, cá nhân đồng chí Chủ nhiệm Đề tài. Hơn thế, kết quả nghiên cứu Đề tài, sản phẩm của Đề tài đáp ứng, phục vụ và có ý nghĩa quan trọng, giải quyết được những vấn đề đặt ra mà Bộ Khoa học và công nghệ đã đặt hàng. Theo đó, đủ điều kiện để nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, Ban chủ nhiệm Đề tài đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị quản lý Đề tài; nội dung, tiến độ công việc đều đảm bảo về thời gian, chất lượng, trong đó tổng thể nhiều chỉ tiêu đã vượt so với yêu cầu đặt ra.

Chủ nhiệm Đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu đã phát biểu cảm ơn và hứa tiếp thu, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng để hoàn thiện Đề tài theo quy định; đồng thời, sẽ tiếp tục nghiên cứu để phát triển Đề tài, trước mắt là có báo cáo kết quả và hoàn thiện hơn bản kiến nghị để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tham khảo trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, biện pháp, giải pháp cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các chương trình, nhiệm vụ liên quan đến phát triển kinh tế, bảo vệ Tổ quốc nói chung; bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông nói riêng./.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

Tùng Hưng

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website