Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Luận cứ khoa học cho việc phát triển Học viện Chính trị Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới”

Ngày 10/7/2020, tại Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Công an đã họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ Luận cứ khoa học cho việc phát triển Học viện Chính trị Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới”; do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì và Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm 09 thành viên là các nhà khoa học, chuyên gia của một số đơn vị thuộc Bộ Công an như X01, X02, V01, V04, T01, T02; đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an là chủ tịch Hội đồng.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND, ủy viên Hội đồng phát biểu.

Đề tài khoa học cấp Bộ Luận cứ khoa học cho việc phát triển Học viện Chính trị Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới” được nghiên cứu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Học viện Chính trị Công an nhân dân, nhất là trong bối cảnh công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng như Đảng ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài.

Quá trình nghiên cứu đề tài, Ban chủ nhiệm đã làm rõ nhận thức chung về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển các cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân; đặc điểm tình hình liên quan và thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an của Học viện Chính trị Công an nhân dân từ khi thành lập đến nay; đưa ra những đánh giá, nhận xét về ưu điểm, hạn chế, bất cập và nguyên nhân, những vấn đề đặt ra đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an của Học viện Chính trị Công an nhân dân; làm rõ mục tiêu, quan điểm và đưa ra các giải pháp góp phần phát triển Học viện Chính trị Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an trong tình hình mới. Sản phẩm của đề tài gồm: 01 báo cáo tổng hợp, 01 báo cáo tóm tắt, 01 báo cáo kiến nghị, 08 bài báo đăng trên các tạp chí. Ngoài ra, sản phẩm nghiên cứu đề tài còn phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành công tác tự đánh giá của Học viện Chính trị Công an nhân dân sau hơn 06 năm thành lập và đi vào hoạt động.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao sự nghiêm túc và chất lượng các sản phẩm của đề tài, đồng thời khẳng định, sản phẩm đề tài sau nghiệm thu có thể được các cơ quan chức năng của Bộ Công an, các học viện, trường Công an nhân dân tham khảo phục vụ tham mưu triển khai các nội dung công tác có liên quan. Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện có thể tham khảo phục vụ công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình xây dựng và phát triển của Học viện Chính trị Công an nhân dân thời gian tới.

Với những kết quả nghiên cứu đạt được, Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài đạt loại Xuất sắc.

Các đồng chí đại biểu và Ban chủ nhiệm đề tài

 

Anh Tuấn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website