Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Bảo đảm an ninh đối với các công trình kinh tế trọng điểm vùng chiến lược Tây Nguyên”

Sáng ngày 09/12/2019, tại Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: Bảo đảm an ninh đối với các công trình kinh tế trọng điểm vùng chiến lược Tây Nguyên, mã số BA.2014.V21.040 do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì; đồng chí Trung tá, ThS Trần Thị Kim Oanh, Khoa Đào tạo Lý luận chính trị và Bồi dưỡng nâng cao làm chủ nhiệm. Đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Bùi Trung Thành, Nguyên Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Xuất phát từ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng Tây Nguyên, nhất là việc bảo đảm an ninh đối với các công trình kinh tế trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, đề tài Bảo đảm an ninh đối với các công trình kinh tế trọng điểm vùng chiến lược Tây Nguyên được triển khai nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và xây dựng hệ thống giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh các công trình kinh tế trọng điểm trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên thời gian tới. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu đề tài còn góp phần hoàn thiện lý luận về công tác của lực lượng Công an nhân dân trong bảo đảm an ninh các mục tiêu trọng điểm.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban chủ nhiệm trong quá trình nghiên cứu cũng như những đóng góp khoa học của đề tài. Đồng thời, Hội đồng nhấn mạnh đây là đề tài mới và khó, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc xây dựng hướng nghiên cứu của đề tài, có tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm khoa học của Đề tài, bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót và những vấn đề cần tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đối với đề tài. Với những kết quả đạt được, Hội đồng đều thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài theo nội dung đã được phê duyệt.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài:

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Trung Thành, Nguyên Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Hải, Nguyên Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Ủy viên phản biện 1 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Nông Văn Lưu, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đại tá, TS Hà Xuân Bàn, Phó Cục trưởng V04 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Đại tá, TS Đỗ Văn Hoan, Trưởng phòng 3, V04 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Các đồng chí đại biểu và Ban chủ nhiệm đề tài tại buổi nghiệm thu

 

Quang Hưng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website