Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức xét chọn nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2019

 Chiều ngày 06/9/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức xét chọn nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở: "Tự do di chuyển lao động trong Cộng đồng kinh tế ASEAN - Những vấn đề đặt ra dưới góc độ an ninh kinh tế đối với Việt Nam" do Khoa Kinh tế chính trị chủ trì, đồng chí Thượng úy, ThS Vũ Đức Cường làm Chủ nhiệm. Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện là Chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng còn có các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân -  Chủ tịch Hội đồng xét chọn nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi xét chọn, Ban Chủ nhiệm đã báo cáo khái quát thuyết minh phương án triển khai đề tài trong đó nhấn mạnh các vấn đề như: Tính cấp thiết, mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, đề cương nghiên cứu, thuyết minh kinh phí và sản phẩm dự kiến của đề tài sau khi nghiên cứu.

Các thành viên Hội đồng đã có ý kiến góp ý về các nội dung liên quan trong hồ sơ thuyết minh đề tài, đồng thời định hướng kế hoạch triển khai nghiên cứu nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

 

Một số hình ảnh tại buổi xét chọn:

 

Phúc Hưng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website