Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Xây dựng chương trình đào tạo hệ chính quy tại Học viện Chính trị Công an nhân dân gắn với thực tiễn xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình hiện nay”

Ngày 30/8/2018, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở “Xây dựng chương trình đào tạo hệ chính quy tại Học viện Chính trị Công an nhân dân gắn với thực tiễn xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình hiện nay”, mã số SX.2016.T29.036 do đồng chí Thượng tá, TS Tống Văn Khuông, Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo làm chủ nhiệm.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND làm Chủ tịch Hội đồng. Tham gia Hội đồng còn có Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện; Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện và một số đồng chí lãnh đạo , nhà khoa học, giảng viên các khoa, bộ môn thuộc học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, đồng chí Thượng tá, TS Tống Văn Khuông, chủ nhiệm đề tài khẳng định: Chương trình đào tạo là một trong những yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường; có vai trò là công cụ, phương tiện trong quản lý chất lượng. Do đó, đối với Học viện Chính trị Công an nhân dân, việc xây dựng chương trình đào tạo, đặc biệt là chương trình đào tạo hệ chính quy gắn với thực tiễn xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Đề tài góp phần làm rõ vị trí, vai trò và thực trạng của chương trình đào tạo hệ chính quy tại Học viện Chính trị CAND, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chương trình đào tạo, nhóm nghiên cứu đã tiến hành lấy phiếu trưng cầu ý kiến về chất lượng xây dựng 3 chương trình đào tạo hệ chính quy gồm: Chương trình đào tạo ngành tham mưu chỉ huy Công an nhân dân, chương trình đào tạo ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực. Đối tượng lấy phiếu là các đồng chí lãnh đạo, giảng viên các khoa, bộ môn, các nhà khoa học, chuyên gia và học viên hệ chính quy của Học viện Chính trị Công an nhân dân. Các sản phẩm của đề tài gồm: Báo cáo tổng hợp, 02 bài báo đăng tạp chí...

Tại buổi nghiệm thu, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân đã đánh giá cao những nỗ lực, trách nhiệm của nhóm nghiên cứu. Đồng chí khẳng định: Đây là một đề tài mới, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc xây dựng hướng nghiên cứu của đề tài, có những đổi mới trong quá trình nghiên cứu. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý đề tài theo góp ý của các thành viên Hội đồng và nghiên cứu, đề xuất phát triển Đề tài thành đề tài khoa học cấp Bộ. Với kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu kín và đánh giá Đề tài nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

Các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu Đề tài
Các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu Đề tài

Phòng 2
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website