Học viện Chính trị CAND tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc”

Ngày 24/3/2018, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp nhà nước “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc”, mã số KHCN-TB.16X/13-18 do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì và đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, nguyên Giám đốc Học viện làm Chủ nhiệm.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND làm Chủ tịch Hội đồng; tham gia Hội đồng có các đồng chí: Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an; Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh; Đại tá, PGS.TS Bùi Văn Thịnh, nguyên Trưởng khoa Cảnh sát Hình sự Học viện Cảnh sát nhân dân; Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Lan, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tham mưu cảnh sát, Bộ Công an; Thượng tá, TS Vũ Đình Liêm, Trưởng phòng Khoa học, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi nghiệm thu
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tây Bắc là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Do ảnh hưởng của các yếu tố địa lý, lịch sử, tự nhiên, xã hội, tác động của xu hướng gia tăng tội phạm trên thế giới và khu vực, tình hình hoạt động tội phạm nói chung tại các tỉnh vùng Tây Bắc những năm qua có diễn biến hết sức phức tạp, trong đó nổi lên là hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm buôn lậu đã và đang ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và trở thành rào cản ngày càng lớn cho việc tổ chức triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng Tây Bắc. Nhằm góp phần làm rõ, bổ sung, hoàn thiện thêm cơ sở lý luận của đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc trong thời gian tới. Sau 02 năm triển khai nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm đề tài đã tiến hành khảo sát thực tế tại các tỉnh biên giới vùng Tây Bắc, khu vực biên giới thuộc Lào giáp với vùng Tây Bắc, tổ chức thành công 03 Hội thảo khoa học và 08 buổi tọa đàm góp ý kiến để hoàn thiện các nội dung nghiên cứu. Các sản phẩm của đề tài gồm: Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt, Báo cáo kiến nghị, sách chuyên khảo, kỷ yếu Hội thảo, bài viết đăng tạp chí, tham gia đào tạo nghiên cứu sinh, thạc sĩ đều có chất lượng tốt và đảm bảo yêu cầu như trong Thuyết minh đề tài đã được duyệt.

Tại buổi nghiệm thu, Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy đánh giá cao những nỗ lực, sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm, đồng chí cũng đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài nhanh chóng bổ sung, chỉnh lý để nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm của đề tài, nhất là nội dung kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương vùng Tây Bắc trước khi đề xuất nghiệm thu cấp nhà nước. Với kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu kín và đánh giá đề tài đạt nghiệm thu.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, nguyên Giám đốc Học viện, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi nghiệm thu
Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, nguyên Giám đốc Học viện, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi nghiệm thu
Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học công an, Ủy viên phản biện 1 phát biểu tại buổi nghiệm thu
Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học công an, Ủy viên phản biện 1 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đại biểu tham dự và Ban Chủ nhiệm đề tài
Đại biểu tham dự và Ban Chủ nhiệm đề tài

Văn Tuấn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website