Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức xét chọn các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2019

Chiều ngày 05/9/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức xét chọn 02 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2019. Đồng chí Đại tá, PGS. TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng xét chọn đề tài: “Tâm lý nữ cán bộ chiến sĩ công an trong công tác và chiến đấu - Thực trạng và giải pháp” do Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn chủ trì; đồng chí Thiếu tá, TS Nguyễn Tuyết Lan, Phó Trưởng Bộ môn phụ trách làm Chủ nhiệm. Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng xét chọn đề tài: Ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng 4.0 góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo tại các học viện, trường Công an nhân dân” do Khoa Quản trị nhân lực chủ trì; đồng chí Trung úy, ThS Trịnh Thị Nga làm Chủ nhiệm.

Tại buổi xét chọn, các Ban Chủ nhiệm đã báo cáo khái quát hồ sơ thuyết minh các đề tài trong đó nhấn mạnh các vấn đề như: Tính cấp thiết, mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, đề cương nghiên cứu, thuyết minh kinh phí và sản phẩm dự kiến của 02 đề tài sau khi nghiên cứu.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân -  Chủ tịch Hội đồng xét chọn nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở

Đồng chí Đại tá, PGS. TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân -  Chủ tịch Hội đồng xét chọn nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở

Các thành viên hội đồng thẩm định đánh giá cao tính cấp thiết của các chủ đề nghiên cứu cũng như sự chuẩn bị chu đáo của các Ban Chủ nhiệm. Hội đồng cũng đưa ra những góp ý quý báu về việc thay đổi, chỉnh sửa tên các đề tài, kết cấu cũng như nội dung nghiên cứu của mỗi đề tài. Riêng đề tài: “Ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng 4.0 góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo tại các học viện, trường Công an nhân dân”, Hội đồng đã quyết định đổi tên thành “Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo tại Học viện Chính trị Công an nhân dân” cho phù hợp với phạm vi nghiên cứu của 1 đề tài cấp cơ sở và yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết tại Học viện Chính trị Công an nhân dân hiện nay. Hội đồng yêu cầu Ban Chủ nhiệm các đề tài chỉnh sửa, bổ sung trước khi ký hợp đồng và tổ chức triển khai nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại buổi xét chọn:

 

Phúc Hưng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website