Nghiệm thu chuyên đề lý luận “Kỹ năng quản trị nhân lực, tạo động lực làm việc trong Công an nhân dân”

Ngày 29/01/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu chuyên đề lý luận “Kỹ năng quản trị nhân lực, tạo động lực làm việc trong Công an nhân dân”, mã số TBXDLL - 207 - 02 do Đại tá, TS Nguyễn Văn Cường, Quyền Trưởng khoa, Khoa Quản trị nhân lực làm Chủ nhiệm. Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân dự và phát biểu chỉ đạo. Thừa ủy quyền của đồng chí Giám đốc Học viện, đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Tham dự còn có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và toàn thể thành viên tham gia nghiên cứu chuyên đề.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu chỉ đạo

Chuyên đề “Kỹ năng quản trị nhân lực, tạo động lực làm việc trong Công an nhân dân” là chuyên đề hoàn toàn mới, tập trung vào các nội dung chủ yếu: Xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu về kỹ năng quản trị nhân lực tạo động lực làm việc trong Công an nhân dân; trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện lý luận về kỹ năng quản trị nhân lực, tạo động lực làm việc trong Công an nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ và chế độ, chính sách trong lực lượng Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi nghiệm thu, đồng chí Giám đốc Học viện đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Chủ nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là một chuyên đề mới, hay và rất khó, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc xây dựng hướng nghiên cứu của chuyên đề, có tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý chuyên đề theo góp ý của các thành viên Hội đồng và nghiên cứu, đề xuất để hoàn thiện và phát triển chuyên đề.

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp khoa học của chuyên đề và những nỗ lực, cố gắng trong nghiên cứu của nhóm tác giả. Đồng thời, để nâng cao chất lượng khoa học của chuyên đề, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót chuyên đề cần chỉnh sửa, hoàn thiện. Với những kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng đều thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện chuyên đề theo nội dung đã được phê duyệt.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu chuyên đề:

Đồng chí Đại tá, PGS. TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu
Đồng chí Đại tá, PGS. TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu
Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Ủy viên phản biện 2  phát biểu
Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Ủy viên phản biện 2  phát biểu
Đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Bùi Quảng Bạ, Ủy viên phản biện 1 phát biểu
Đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Bùi Quảng Bạ, Ủy viên phản biện 1 phát biểu
Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Văn Cường, Quyền Trưởng khoa, Khoa Quản trị nhân lực, Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu
Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Văn Cường, Quyền Trưởng khoa, Khoa Quản trị nhân lực, Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu

Ban biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website