Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nhận diện, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội”

Ngày 03/01/2018, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nhận diện, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội”, mã số: SA.2015.T29.17, do Khoa Lịch Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trì và đồng chí Trung tá, TS Lê Đình Hùng, Trưởng Khoa Lịch Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện làm Chủ tịch.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu chỉ đạo tại buổi nghiệm thu
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu chỉ đạo tại buổi nghiệm thu

Đề tài “Nhận diện, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội” có nhiệm vụ làm rõ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội ở nước ta, qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao những đóng góp khoa học của đề tài cũng như sự nỗ lực, công phu, làm việc nghiêm túc của các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, cần chỉnh sửa của đề tài. Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã thông qua đề tài và đánh giá đạt yêu cầu..

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Đồng chí PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Ủy viên Phản biện 1 nhận xét
Đồng chí PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Ủy viên Phản biện 1 nhận xét
Đồng chí PGS. TS Hoàng Trang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng nhận xét
Đồng chí PGS. TS Hoàng Trang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng nhận xét

 

Văn Dũng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website