Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Quán triệt, vận dụng những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh vào giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Công an nhân dân”

Ngày 22/5/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở “Quán triệt, vận dụng những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh vào giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Công an nhân dân”, mã số: BX.2017.T29.183, do Khoa Lịch sử đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trì; đồng chí Thiếu tá, TS Tống Thị Nga, Phó Trưởng Khoa làm Chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ tịch.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng, phát biểu tại buổi nghiệm thu
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đề tài được triển khai nghiên cứu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn cao. Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về quán triệt tinh thần khoa học, cách mạng, tính mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy các môn lý luận chính trị trong Học viện Chính trị Công an nhân dân, Đề tài đã đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và học tập, rèn luyện của học viên trong thời gian tới.

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp khoa học của Đề tài, cũng như sự nỗ lực, cố gắng trong nghiên cứu của nhóm tác giả. Đồng thời, để nâng cao chất lượng khoa học của Đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng nghiêm túc chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót cần chỉnh sửa, hoàn thiện. Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá Đề tài đạt loại xuất sắc.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website