Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm “Xung đột xã hội và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở nước ta hiện nay”

Tham gia buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng: Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học Công an, Ủy viên phản biện 1; Trung tướng, PGS.TS Hoàng Kông Tư, nguyên Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Ủy viên phản biện 2; Trung tướng, PGS.TS Nông Văn Lưu, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Ủy viên Hội đồng; Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Ủy viên Hội đồng. Dự buổi nghiệm thu còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Chủ nhiệm đề tài nêu rõ: Dưới góc độ an ninh, trật tự, mâu thuẫn, xung đột xã hội là một trong những nguyên nhân quan trọng làm phát sinh những hành vi vi phạm pháp luật, phạm tội, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nhận diện, giải quyết xung đột xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và toàn dân. Trong đó, nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng Công an nhân dân là trực tiếp giải quyết các xung đột giữa các chủ thể trong xã hội. Việc nghiên cứu đề tài góp phần xác lập luận cứ khoa học, cơ sở pháp lý, đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác công an trong phòng ngừa, giải quyết xung đột xã hội.

Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài và những nỗ lực, trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm đề tài. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, sớm đề nghị tổ chức nghiệm thu cấp Bộ trong thời gian sớm nhất.

Đề tài được Hội đồng đánh giá nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

 Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ nhiệm đề tài phát biểu
Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ nhiệm đề tài phát biểu
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, Ủy viên phản biện 1 phát biểu
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, Ủy viên phản biện 1 phát biểu
Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Hoàng Kông Tư, Ủy viên phản biện 2 phát biểu
Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Hoàng Kông Tư, Ủy viên phản biện 2 phát biểu
Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Nông Văn Lưu, Ủy viên Hội đồng phát biểu
Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Nông Văn Lưu, Ủy viên Hội đồng phát biểu
Đồng chí Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Hội đồng phát biểu
Đồng chí Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Hội đồng phát biểu
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi nghiệm thu Đề tài.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi nghiệm thu Đề tài.

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website