Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng bộ các học viện, trường Công an nhân dân”

Ngày 25/10/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở “Tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng bộ các học viện, trường Công an nhân dân”, mã số SX.2017.T29.028 do đồng chí Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thủy, Phó Trưởng khoa, Khoa Triết học và chủ nghĩa xã hội làm chủ nhiệm. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng. Tham gia Hội đồng còn có Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên phản biện 1; Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Ủy viên phản biện 2 cùng các thành viên khác trong Hội đồng và đại diện lãnh đạo, nhà khoa học, giảng viên các khoa, bộ môn thuộc Học viện.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Đề tài khoa học cấp cơ sở “Tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng bộ các học viện, trường Công an nhân dân” có nhiệm vụ làm rõ nhận thức chung về vấn đề tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của lực lượng Công an nhân dân; khảo sát đánh giá thực trạng tự phê bình và phê bình, những vấn đề đặt ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng bộ các học viện, trường Công an nhân dân, qua đó, xác định những yếu tố tác động và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tự phê bình của Đảng bộ các học viện, trường Công an nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao những nỗ lực, trách nhiệm của nhóm nghiên cứu và khẳng định: Đây là một đề tài có ý nghĩa quan trọng trong tình hình hiện nay, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc xây dựng hướng nghiên cứu của đề tài, có những đổi mới trong quá trình nghiên cứu. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý đề tài theo góp ý của các thành viên Hội đồng. Với kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu kín và đánh giá Đề tài nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên phản biện 1, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Ủy viên phản biện 2, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thủy, Chủ nhiệm Đề tài phát biểu tại buổi nghiệm thu

Các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu Đề tài

 

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website