Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở “Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ an ninh Lào tại các trường Công an nhân dân Việt Nam”

Ngày 14/11/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở “Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ an ninh Lào tại các trường Công an nhân dân Việt Nam”, mã số SX.2018.T29.094 do Viện Nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân chủ trì; Đại úy, TS Lê Quang Mạnh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân làm chủ nhiệm. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng. Tham gia Hội đồng còn có các thành viên trong Hội đồng và đại diện lãnh đạo, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên các khoa, phòng, bộ môn thuộc Học viện.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hai nước láng giềng, có mối quan hệ hữu nghị và truyền thống tương trợ giúp đỡ lẫn nhau từ lâu đời. Mối quan hệ đó đã trở thành mối quan hệ đặc biệt, đoàn kết, thủy chung, hiếm có và là tài sản quý báu của hai dân tộc. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn biến phức tạp, biến đổi nhanh chóng, khó lường. Vì vậy, việc hợp tác trong lĩnh vực an ninh giữa Lào và Việt Nam là vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo an ninh của mỗi nước, đồng thời, góp phần đảm bảo an ninh khu vực và thế giới. Có thể khẳng định, quá trình hợp tác Việt Nam - Lào trong đào tạo cán bộ an ninh Lào tại các trường Công an nhân dân Việt Nam đã có một bề dày lịch sử nhiều năm và là một điểm sáng, một bằng chứng sinh động trong bức tranh chung về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Tuy nhiên, nghiên cứu về quá trình hợp tác đào tạo cán bộ an ninh Lào tại các trường Công an nhân dân Việt Nam hiện chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến một cách cụ thể và toàn diện. Đây thực sự là khoảng trống trong nghiên cứu lịch sử quan hệ giữa hai nước. Do đó, Đề tài “Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ an ninh Lào tại các trường Công an nhân dân Việt Nam” có ý nghĩa lớn về mặt khoa học, lý luận và thực tiễn. Đề tài có nhiệm vụ phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận chung về hợp tác đào tạo cán bộ an ninh Lào cũng như đánh giá thực trạng và kết quả đào tạo cán bộ an ninh Lào tại các tại các trường Công an nhân dân Việt Nam; qua đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ an ninh Lào tại các trường Công an nhân dân Việt Nam trong thời gian tới.

Đồng chí Đại úy, TS Lê Quang Mạnh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài

Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội đồng và các đồng chí trong hội đồng nghiệm thu đề tài đều khẳng định: Đây là một đề tài có ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học, lý luận và thực tiễn trong tình hình hiện nay. Đề tài góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, về tính tất yếu trong hợp tác an ninh giữa hai nước và nhận thức về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trong đó có sự cần thiết phải hợp tác đào tạo cán bộ an ninh Lào tại các trường Công an nhân dân Việt Nam; gợi mở một số vấn đề thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng trong hợp tác an ninh nói chung, hợp tác đào tạo cán bộ an ninh Lào tại các trường Công an nhân dân Việt Nam nói riêng. Đây là công trình khoa học có giá trị tham khảo tốt đối với các nhà nghiên cứu khi nghiên cứu toàn diện, nhiều lĩnh vực trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước và các đơn vị thuộc Bộ Công an, đặc biệt là các học viện, trường Công an nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng cũng đánh giá cao những nỗ lực, trách nhiệm của nhóm nghiên cứu, đã thành công trong việc xây dựng hướng nghiên cứu của đề tài, có những đổi mới trong quá trình nghiên cứu. Đồng chí cũng đề nghị nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý đề tài theo góp ý của các thành viên Hội đồng. Với kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng đã bỏ phiếu kín và đánh giá Đề tài nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Đồng chí Thượng tá, TS Đỗ Văn Hiếu, Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Ủy viên phản biện 1, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Ly, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Ủy viên phản biện 2, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Yến Thanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân, Ủy viên Hội đồng, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Trung tá, TS Tạ Thành Chung, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Ủy viên Hội đồng, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thiếu tá Đỗ Hữu Đức, Phó Trưởng Phòng Quản lý học viên, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Ủy viên Hội đồng, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu Đề tài

 

          Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website