Tọa đàm khoa học “Kiểm soát quyền lực trong bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân - Những vấn đề đặt ra”

Ngày 10/7/2020, tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân tổ chức Tọa đàm khoa học “Kiểm soát quyền lực trong bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân - Những vấn đề đặt ra”. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trưởng Tiểu ban chủ trì Tọa đàm.

Dự Tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo, quản lý, tướng lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, các nhà khoa học trong và ngoài Công an nhân dân: Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương; Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài; Thiếu tướng, PGS.TS Trần Xuân Dung; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Trọng Đạo; PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, TS Ngô Huy Đức; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Công an Thành phố Hà Nội cùng các thành viên của Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân. Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân, có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo và cán bộ, giảng viên các đơn vị thuộc Học viện.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện, Trưởng Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân phát biểu tại Tọa đàm

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền được quy định cụ thể tại Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền hoặc không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những việc phải làm trên cương vị được giao trong công tác cán bộ.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên Tiểu ban phát biểu tại Tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ nhận thức cơ bản về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ nói chung, trong bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân nói riêng; đánh giá thực trạng, kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc của việc kiểm soát quyền lực trong bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân; dự báo những yếu tố tác động đến vấn đề trên và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân trong thời gian tới.

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân cảm ơn các ý kiến phát biểu sâu sắc, trách nhiệm, nghiêm túc của các đại biểu tham dự; trên cơ sở đó, Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân sẽ tiếp thu, tổng hợp, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng những giải pháp góp phần quán triệt, thực hiện có hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị trong Công an nhân dân.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm:

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học công an phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử công an phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu

TS Ngô Huy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu

Các đại biểu tham dự Tọa đàm

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website