Định hướng phát triển Học viện Chính trị Công an nhân dân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 03/3/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển Học viện Chính trị Công an nhân dân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo về phía đại biểu khách mời có đồng chí PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Văn Vượng, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Yến Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thế, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; Đại tá, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan chính trị, Bộ Quốc phòng; các tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân cùng đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an.  

Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân, có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; các chuyên gia cao cấp và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.  

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu chủ trì Hội thảo

Hội thảo tập trung ý kiến tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý nhằm hoàn thiện các luận cứ khoa học phục vụ xây dựng định hướng phát triển Học viện Chính trị Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; làm rõ một số vấn đề, nội dung còn vướng mắc trong quá trình xây dựng Đề án phát triển Học viện để tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp lý, khoa học, phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về tổ chức bộ máy và nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong Công an nhân dân giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận, tham góp những nội dung về mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể phát triển Học viện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; định hướng phát triển ngành, nghề đào tạo, bồi dưỡng; nhiệm vụ bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân; bồi dưỡng các chức danh nghiệp vụ chuyên môn khác…; hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; quy hoạch phát triển mô hình tổ chức bộ máy Học viện với trọng tâm là các khoa, bộ môn thực hiện chức năng giảng dạy, đào tạo, các tổ chức khoa học công nghệ và đơn vị tham mưu, phục vụ, đảm bảo phát huy hiệu lực, hiệu quả; phương hướng xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện trong tình hình mới; qua đó kiến nghị, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển Học viện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện cảm ơn các ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết, có giá trị của các đại biểu tham dự. Các ý kiến tham góp của các đại biểu sẽ giúp Học viện Chính trị Công an nhân dân có thêm cơ sở, luận cứ trong việc đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoạch định chính sách, mô hình tổ chức bộ máy của Học viện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Đồng chí PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thế, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng phát biểu

Đồng chí Vũ Văn Vượng, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu

Đồng chí Mai Yến Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu

Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan chính trị, Bộ Quốc phòng phát biểu

 Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Hoàng Kông Tư, nguyên Q. Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website