Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị đối với lãnh đạo cấp Phòng trong Công an nhân dân”

Sáng ngày 26/3/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị đối với chức danh lãnh đạo cấp Phòng trong Công an nhân dân”, mã số: SX.2018.T29.093 do Trung tá, TS Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng Khoa Kinh tế chính trị làm chủ nhiệm. Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện là Chủ tịch Hội đồng. Tham gia buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu và đại diện lãnh đạo, giảng viên các khoa, bộ môn thuộc Học viện.

Đề tài khoa học cấp cơ sởNâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị đối với chức danh lãnh đạo cấp Phòng trong Công an nhân dân” đã luận giải một số vấn đề nhận thức chung, đánh giá thực trạng bồi dưỡng lý luận chính trị đối với lãnh đạo cấp phòng trong Công an nhân dân, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác này.

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng phát biếu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã có những ý kiến nhận xét góp ý giúp Ban Chủ nhiệm hoàn thiện hơn sản phẩm nghiên cứu của mình. Đồng thời, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm, khẳng định tính cấp thiết và ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu đề tài. Đồng chí yêu cầu Ban Chủ nhiệm nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý đề tài theo góp ý các thành viên Hội đồng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài, Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá đề tài đạt yêu cầu.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên phản biện 1 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Các đồng chí trong hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

 Khắc Linh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website