Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nâng cao chất lượng giảng dạy công tác dân vận và rèn luyện, thực hành kỹ năng dân vận cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân”

Sáng ngày 13/3/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nâng cao chất lượng giảng dạy công tác dân vận và rèn luyện, thực hành kỹ năng dân vận cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân”, mã số: SX.2018.T29.096 do Thượng úy, ThS Trương Đình Khuê, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước làm chủ nhiệm. Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Tham gia buổi nghiệm thu là các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu và đại diện lãnh đạo, giảng viên các khoa, bộ môn thuộc Học viện.

Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nâng cao chất lượng giảng dạy công tác dân vận và rèn luyện, thực hành kỹ năng dân vận cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân” đã luận giải một số vấn đề nhận thức chung, đánh giá thực trạng giảng dạy công tác dân vận và rèn luyện, thực hành kỹ năng dân vận tại địa bàn cơ sở cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác này.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã có những ý kiến nhận xét góp ý giúp Ban Chủ nhiệm hoàn thiện hơn sản phẩm nghiên cứu của mình. Đồng thời, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy đánh giá cao tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm, khẳng định tính cấp thiết và ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu đề tài. Đồng chí yêu cầu Ban Chủ nhiệm nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý đề tài theo góp ý các thành viên Hội đồng. Với kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu kín và đánh giá nghiệm thu Đề tài đạt loại xuất sắc.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi nghiệm thu

Đồng chí Trung tá, TS Ngô Thị Khánh, Ủy viên phản biện 1 phát biểu

Đồng chí Thượng tá, TS Tống Văn Khuông, ủy viên phản biện 2 phát biểu

Thượng úy, ThS Trương Đinh Khuê, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

 

Khắc Linh

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website