Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Nhà nước “An ninh chính trị vùng Tây Nguyên trong bối cảnh quốc tế mới - Thực trạng và giải pháp”

Ngày 15/5/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Nhà nước “An ninh chính trị vùng Tây Nguyên trong bối cảnh quốc tế mới - Thực trạng và giải pháp”, mã số TN17/X03 do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì và đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh làm Chủ nhiệm. Hội đồng gồm 9 thành viên do đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện làm Chủ tịch. Dự buổi nghiệm thu còn có đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên một số đơn vị thuộc Học viện.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài, đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Bùi Quảng Bạ đã báo cáo quá trình, kết quả nghiên cứu đề tài; nêu ra những vấn đề lý luận cơ bản, thực trạng về an ninh chính trị và bảo đảm an ninh chính trị vùng Tây Nguyên trong bối cảnh quốc tế mới, đồng thời dự báo về bối cảnh quốc tế, những vấn đề đặt ra và giải pháp bảo đảm an ninh chính trị vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các thành viên Hội đồng đã nhận xét, nhấn mạnh những thành công, kết quả đạt được của Đề tài cũng như góp ý những hạn chế cần khắc phục, chỉnh sửa và tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả 9/9 thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đạt yêu cầu và đề nghị báo cáo nghiệm thu cấp Nhà nước theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng; đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của Ban Chủ nhiệm Đề tài; đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu đầy đủ các nội dung phản biện, góp ý của các thành viên Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện Đề tài, phục vụ nghiệm thu cấp Nhà nước.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Bùi Quảng Bạ, Chủ nhiệm Đề tài trình bày quá trình, kết quả nghiên cứu đề tài

Đồng chí Đại tá, TS Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh ĐắkLắk, Ủy viên phản biện 1 phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng phát biểu

TS Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy viên Hội đồng phát biểu

Các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu

 

Ban Biên tập

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website