Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta”

Ngày 29/4/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta”, mã số: SA.2018.T29.097 do Đại úy, TS Đinh Bá Âu, giảng viên Khoa Lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm. Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện là Chủ tịch Hội đồng. Tham gia buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu và đại diện lãnh đạo, giảng viên các khoa, bộ môn thuộc Học viện.

Tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm về các vấn đề quốc tế; về chiến lược, sách lược ngoại giao của Việt Nam trong quan hệ với thế giới, được thể hiện qua các nội dung cơ bản: quan niệm về quốc tế và quan hệ chính trị quốc tế; về mục tiêu đối ngoại; về tập hợp lực lượng trong quan hệ quốc tế; về phương châm đối ngoại, phương pháp và nghệ thuật ngoại giao... Trong đó, nhiều nội dung có giá trị chỉ dẫn cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay. Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta” tập trung nghiên cứu, phân tích, làm rõ tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh và đánh giá thực trạng, cách thức vận dụng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng phát biếu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã có những ý kiến nhận xét góp ý giúp Ban Chủ nhiệm hoàn thiện hơn sản phẩm nghiên cứu của mình. Đồng thời, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm, khẳng định tính cấp thiết và ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu đề tài. Đồng chí yêu cầu Ban Chủ nhiệm nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý đề tài theo góp ý các thành viên Hội đồng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài, Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.

 Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên phản biện 1 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Các đồng chí trong hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Các đồng chí đại biểu và Ban chủ nhiệm đề tài tại buổi nghiệm thu

 

Hoàng Hà

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website