Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Giải pháp cơ bản, cấp bách phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta hiện nay”

Ngày 10/8/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Giải pháp cơ bản, cấp bách phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta hiện nay”, mã số CTDT.48.18/16-20 do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì và đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Xuân Dung, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ nhiệm. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng. Tham gia Hội đồng có: TS Hoàng Xuân Lương, Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên phản biện 1; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng, Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Ủy viên phản biện 2; các nhà khoa học, thành viên trong Hội đồng nghiệm thu và đại diện lãnh đạo, giảng viên các khoa, phòng, bộ môn thuộc Học viện

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Xuân Dung đã báo cáo quá trình, kết quả nghiên cứu đề tài; nêu ra những vấn đề lý luận cơ bản, thực trạng về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi và các mặt công tác đấu tranh của lực lượng chức năng từ năm 1986 đến nay; đồng thời dự báo những thuận lợi, khó khăn và những giải pháp phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch đối với vùng dân tộc thiểu số trong tình hình hiện nay.

Các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá toàn diện kết quả đạt được của Đề tài cũng như góp ý những hạn chế cần khắc phục, chỉnh sửa và tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đạt yêu cầu và đề nghị báo cáo nghiệm thu cấp Nhà nước theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng chí đánh giá cao kết quả nghiên cứu, nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của Ban Chủ nhiệm Đề tài; đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu đầy đủ các nội dung phản biện, góp ý của các thành viên Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện Đề tài, phục vụ nghiệm thu cấp Nhà nước.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Đồng chí TS Hoàng Xuân Lương, Nguyên Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên phản biện 1 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng, Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Ủy viên phản biện 2 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Phạm Đình Trường, Nguyên Trưởng khoa, Học viện An ninh nhân dân, Ủy viên Hội đồng, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Xuân Dung báo cáo quá trình, kết quả nghiên cứu đề tài

Các đại biểu tại buổi nghiệm thu

 

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website