Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Công an nhân dân - Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả”

Chiều ngày 5/8/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở:Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Công an nhân dân - Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả, mã số: SX.2017.T29.180 do Thượng tá, TS Phạm Văn Hưng, làm chủ nhiệm. Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Tham gia buổi nghiệm thu là các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu và đại diện lãnh đạo, giảng viên các khoa, phòng, bộ môn thuộc Học viện.

Đề tài đã luận giải một số vấn đề nhận thức chung, đánh giá toàn diện quá trình tổ chức công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Công an nhân dân thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác này nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi cả về lý luận và thực tiễn.

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã có những ý kiến nhận xét góp ý giúp Ban Chủ nhiệm hoàn thiện hơn sản phẩm nghiên cứu của mình. Đồng thời, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân đánh giá cao tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm, khẳng định tính cấp thiết và ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu đề tài. Đồng chí yêu cầu Ban Chủ nhiệm nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý đề tài theo góp ý các thành viên Hội đồng. Với kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu kín và đánh giá nghiệm thu Đề tài đạt loại xuất sắc.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, Ủy viên Hội đồng phát biểu

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Tính , Ủy viên phản biện 2 phát biểu

Đồng chí Trung tá Lê Đức Cảnh, Ủy viên Hội đồng phát biểu

Các đồng chí đại biểu và Ban chủ nhiệm đề tài tại buổi nghiệm thu

 

Phúc Hưng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website