Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm “Đảm bảo an ninh vùng Tây Bắc và phụ cận - Giải pháp và kiến nghị”

Ngày 3/9/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm “Đảm bảo an ninh vùng Tây Bắc và phụ cận - Giải pháp và kiến nghị”, mã số BC.2016.T29.001 do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì và đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Trọng Đạo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND làm Chủ nhiệm. Hội đồng gồm 7 thành viên do đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện làm Chủ tịch.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Trọng Đạo đã báo cáo quá trình, kết quả nghiên cứu đề tài; nêu ra những vấn đề lý luận cơ bản; thực trạng, công tác đảm bảo an ninh vùng Tây Bắc và phụ cận, đồng thời đề ra những giải pháp đảm bảo an ninh trên địa bàn trong thời gian tới.

Các thành viên Hội đồng đã nhận xét, nhấn mạnh những thành công, kết quả đạt được của Đề tài cũng như góp ý những hạn chế cần khắc phục, chỉnh sửa và tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đạt yêu cầu và đề nghị báo cáo nghiệm thu cấp Bộ theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng; đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của Ban Chủ nhiệm Đề tài; đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu đầy đủ các nội dung phản biện, góp ý của các thành viên Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện Đề tài, phục vụ nghiệm thu cấp Bộ.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Trọng Đạo thay mặt Ban Chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề tài

Đại tá Phan Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng A02, Ủy viên phản biện 1 phát biểu

Thiếu tướng, GS. TS Bùi Quảng Bạ,Ủy viên phản biện 2 phát biểu

Đại tá Phạm Văn Trung, nguyên Phó Cục trưởng A62, ủy viên Hội đồng phát biểu

Thiếu tướng, TS Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Ủy viên Hội đồng phát biểu

Các đồng chí đại biểu và Ban Chủ nhiệm đề tài

 

Khắc Linh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website