Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ “Phòng ngừa pháp nhân thương mại phạm tội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân”

Ngày 25/8/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ “Phòng ngừa pháp nhân thương mại phạm tội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân”, mã số BC.2018.T29.015 do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì và đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Khoa, Khoa Luật, Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ nhiệm đề tài. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng. Tham gia Hội đồng có các thành viên trong Hội đồng và đại diện lãnh đạo, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên các khoa, phòng, bộ môn thuộc Học viện.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài, đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Anh Tuấn đã báo cáo quá trình, kết quả nghiên cứu đề tài; phân tích làm rõ khái niệm, đặc điểm của pháp nhân thương mại và trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, đặc điểm của tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện; cơ sở chính trị và pháp lý, nội dung, biện pháp, tổ chức lực lượng và mối quan hệ phối hợp trong phòng, ngừa pháp nhân thương mại phạm tội của lực lượng Cảnh sát nhân dân; khảo sát đánh giá tình hình, đặc điểm liên quan, thực trạng phòng ngừa pháp nhân thương mại phạm tội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân; đưa ra dự báo và đề xuất giải pháp phòng ngừa pháp nhân thương mại phạm tội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong gian tới.

Các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá toàn diện kết quả đạt được của Đề tài cũng như góp ý những hạn chế cần khắc phục, chỉnh sửa và tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đạt yêu cầu và đề nghị báo cáo nghiệm thu cấp Bộ theo quy định.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng chí đánh giá cao kết quả nghiên cứu, nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của Ban Chủ nhiệm Đề tài; đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu đầy đủ các nội dung phản biện, góp ý của các thành viên Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện Đề tài, phục vụ nghiệm thu cấp Bộ.

  Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Đồng chí Đại tá Đinh Tuấn Khánh, Phó Trưởng Khoa, Khoa Nghiệp vụ cơ bản, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Tất Hòa, Phó Trưởng phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Ủy viên phản biện 2 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thiếu tá Công Phương Vũ, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Chính trị Công an, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi nghiệm thu

Các đồng chí đại biểu và Ban Chủ nhiệm tại buổi nghiệm thu

 

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website