Hội thảo khoa học “Gắn giảng dạy lý luận chính trị với thực tiễn công tác công an”

Ngày 26/01/2021, tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Gắn giảng dạy lý luận chính trị với thực tiễn công tác công an” do đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng lý luận Bộ Công an, Giám đốc Học viện chủ trì. Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí: GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn; Trung tướng, GS.TS Nông Văn Lưu; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài; Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Sỹ Lộc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng ; GS.TS Trần Văn Phòng; Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Đại học An ninh nhân dân; Thiếu tướng, TS Nguyễn Hồng Thái, Tổng biên tập Tạp Chí Công an nhân dân; Thiếu tướng Nguyễn Văn Ly; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, PGS.TS Phan Trọng Hào, Thư ký Khoa học Hội đồng, Hội đồng lý luận Trung ương; TS Lê Thị Mai Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Phạm Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Lương Thị Thu Hằng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc và các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân. Về phía Học viện có sự tham dự của đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện; chuyên viên cấp cao và cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng lý luận Bộ Công an, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp những ý kiến tham luận tập trung vào các nội dung: vị trí vai trò của các môn lý luận chính trị đối với công tác công an; thực trang về chương trình, nội dung, đội ngũ giảng viên và chất lượng giảng dạy lý luận chính trị trong các học viện, trường Công an nhân dân hiện nay; nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế trong giảng dạy lý luận chính trị gắn với thực tiễn công tác công an; xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc và nội dung gắn công tác giảng dạy lý luận chính trị với thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; quán triệt, vận dụng những nội dung cơ bản của lý luận chính trị vào thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng Công an nhân dân trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các học viện, trường Công an nhân dân gắn với thực tiễn, phục vụ thắng lợi các nhiệm vụ công tác, chiến đấu của Công an nhân dân.

 

Phát biểu kết thúc Hội thảo, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân cảm ơn các đại biểu đã quan tâm đến dự và đóng góp ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm. Đồng thời, khẳng định: giảng dạy lý luận chính trị là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình hiện nay. Gắn thực tiễn các mặt công tác công an vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị là giải pháp trọng tâm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy lý luận chính trị trong các trường Công an nhân dân. Đặc biệt trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân được xác định là một nội dung trọng yếu, quyết định sự phát triển vững mạnh của lực lượng Công an nhân dân.

Những ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu là cơ sở quan trọng giúp Ban tổ chức có những nghiên cứu, tham mưu, đề xuất để hoạt động nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị tại các học viện, trường Công an nhân dân thực sự phát huy được chất lượng, hiệu quả.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn phát biểu tại Hội thảo

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài phát biểu tại Hội thảo

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Sỹ Lộc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội thảo

GS.TS Trần Văn Phòng phát biểu tại Hội thảo

Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Đại học an ninh nhân dân phát biểu tại Hội thảo

TS Lê Thị Mai Hoa, Phó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại Hội thảo

Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Ly phát biểu tại Hội thảo

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Lương Thị Thu Hằng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu tại Hội thảo

 

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website