Học thuyết của V.I.Lênin về Nhà nước cách mạng và Đảng kiểu mới - Ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Ngày 08/10/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Tọa đàm khoa học “Học thuyết của V.I.Lênin về Nhà nước cách mạng và Đảng kiểu mới - Ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước ở Việt Nam hiện nay”. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Tọa đàm.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân: GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và chiến lược Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Nguyên Phó Chủ nhiệm Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW; GS.TS Dương Xuân Ngọc, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS. Đỗ Thị Thạch, Nguyên Viện trưởng Viện CNXHKH, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Bộ quốc phòng, Đại học Văn hóa và Nghệ thuật quân đội. Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân, có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, chuyên gia cao cấp, chuyên viên cấp cao, đại diện lãnh đạo và cán bộ, giảng viên các đơn vị thuộc Học viện.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu tại Tọa đàm

Buổi Tọa đàm giúp cán bộ, giảng viên Học viện nâng cao nhận thức đối với những vấn đề lý luận về nhà nước cách mạng, về Đảng kiểu mới của V.I.Lênin và sự vận dụng của Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Qua đó, làm rõ thêm những yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân cảm ơn các ý kiến phát biểu sâu sắc, trách nhiệm, nghiêm túc của các đại biểu tham dự. Đồng chí khẳng định, Học viện Chính trị CAND là cơ sở đào tạo quan trọng trong CAND được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục -Đào tạo giao đào tạo ngành học Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước và một số chuyên ngành cụ thể liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng trong CAND. Đồng thời có trách nhiệm tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đảng, Nhà nước các vấn đề có liên quan về khoa học chính trị, khoa học xây dựng đảng, xây dựng chính quyền... những vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn đảng, trong xây dựng, tổ chức bộ máy Nhà nước. Kết quả Tọa đàm sẽ góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; xây dựng hệ thống giáo trình tài liệu ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; phục vụ công tác tham mưu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND hiện nay.

Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm:

Các đồng chí đại biểu tham luận tại Tọa đàm

Các đồng chí đại biểu tham dự buổi Tọa đàm

 

Thanh Bình

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website