Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng lực lượng Công an cấp xã đáp ứng nhu cầu bảo đảm an ninh, trật tự”

Ngày 07/10/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng lực lượng Công an cấp xã đáp ứng nhu cầu bảo đảm an ninh, trật tự”, mã số BC.2018.T29.016 do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì và đồng chí Thượng tá, PGS. TS Lê Trọng Hanh, Trưởng Khoa, Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước làm Chủ nhiệm. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài, đồng chí Thượng tá, PGS.TS Lê Trọng Hanh đã báo cáo quá trình, kết quả nghiên cứu đề tài; nêu ra những vấn đề lý luận chung và chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an xã đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua; dự báo tình hình, xây dựng mục tiêu, phương hướng và đề xuất những giải pháp xây dựng lực lượng Công an xã bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự thời gian tới; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề về thực hiện chủ trương bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã của Bộ Công an.

Các thành viên Hội đồng đã nhận xét, nhấn mạnh những thành công, kết quả đạt được của Đề tài cũng như góp ý những hạn chế cần khắc phục, chỉnh sửa và tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đạt yêu cầu và đề nghị báo cáo nghiệm thu cấp Bộ theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng; đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của Ban Chủ nhiệm Đề tài; đồng thời, đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu đầy đủ các nội dung phản biện, góp ý của các thành viên Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện Đề tài, phục vụ nghiệm thu cấp Bộ.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, Chuyên gia cấp cao, Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi nghiệm thu

Thượng tá Mai Anh Thi, Trưởng phòng, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ủy viên phản biện 2 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thượng tá, PGS.TS Vi Thái Lang, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Các đại biểu tại buổi nghiệm thu

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website