Tư vấn, xét chọn, đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020

Ngày 15-16 tháng 12 năm 2020, Hội đồng khoa học và công nghệ, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức tư vấn, xét chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn, xét chọn 1. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn, xét chọn 2. Tham dự Hội đồng tư vấn, xét chọn còn có các nhà khoa học, chuyên gia cao cấp, đại diện các đơn vị chức năng trong Học viện.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, xét chọn 1

          Căn cứ theo Thông báo số 3872/TB-V04, ngày 18/11/2020 của Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an về nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân được giao trực tiếp 06 đề tài khoa học cấp cơ sở. Các đề tài cơ sở tập trung nghiên cứu làm rõ lý luận và thực tiễn liên quan đến các vấn đề về nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị Công an nhân dân và bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng cho học viên hệ chính quy các trường Công an nhân dân.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, xét chọn 2

          Các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá, nhấn mạnh tính cấp thiết của các đề tài khoa học và công nghệ, đồng thời trên cơ sở hồ sơ thuyết minh đề tài, Hội đồng đã chỉ ra các điểm còn thiếu sót cần chỉnh sửa; tiến hành bỏ phiếu đánh giá.

          Phát biểu kết luận buổi tư vấn, xét chọn của từng Hội đồng, các đồng chí Chủ tịch Hội đồng tư vấn, xét chọn nhất trí cao với các nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của các Chủ nhiệm Đề tài; mặt khác, yêu cầu các Chủ nhiệm thực sự cầu thị, khiêm tốn, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. Đề nghị các Chủ nhiệm tiếp thu các nội dung phản biện, góp ý của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, sớm triển khai nghiên cứu các Đề tài đạt chất lượng, đúng tiến độ theo quy định.

Một số hình ảnh tại buổi tư vấn, xét chọn:

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp, Ủy viên phản biện Hội đồng tư vấn, xét chọn 1, phát biểu tại buổi xét chọn

Đồng chí Thượng tá, PGS.TS Vi Thái Lang, Ủy viên Hội đồng tư vấn, xét chọn 1 phát biểu tại buổi xét chọn

Đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Long, Ủy viên phản biện 1, Hội đồng tư vấn, xét chọn 2, phát biểu tại buổi xét chọn

Đồng chí Đại tá Đinh Tuấn Khánh, Ủy viên phản biện 2, Hội đồng tư vấn, xét chọn 2 phát biểu tại buổi xét chọn

 

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website