Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Cơ sở khoa học và giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn các huyện đảo ven bờ Việt Nam”

Ngày 05/02/2021, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Cơ sở khoa học và giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn các huyện đảo ven bờ Việt Nam”, mã số KC.09.34/16-20 do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì; đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ nhiệm. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Đình Nhã làm Chủ tịch Hội đồng. Tham gia Hội đồng có: Thiếu tướng, PGS.TS Phí Đức Tuấn, Ủy viên phản biện 1; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài, Ủy viên phản biện 2; Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Ủy viên hội đồng; Đại tá Nguyễn Văn Kiển, Ủy viên Hội đồng, Thiếu tướng, TS Bùi Trung Dũng, Ủy viên hội đồng; Đại tá Nguyễn Quốc Long, Ủy viên Hội đồng. Tới dự buổi nghiệm thu có sự hiện diện của GS. TSKH Phạm Hoàng Hải, Chủ nhiệm Chương trình quốc gia KC.09/16-20 và cộng sự; các nhà khoa học, các thành viên Ban chủ nhiệm và đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ nhiệm đề tài thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài tại buổi nghiệm thu.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Đình Nhã, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân đã báo cáo quá trình, kết quả nghiên cứu đề tài; trình bày cơ sở lý luận về bảo đảm ANTT trên địa bàn các huyện, thành phố đảo ven bờ Việt Nam; đánh giá tổng quan vị trí chiến lược; đặc điểm của các huyện, thành phố đảo ven bờ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; thực trạng tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và thực trạng tình hình công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn các huyện đảo ven bờ Việt Nam thời gian qua; làm rõ những khó khăn, bất cập và nguyên nhân; xác định những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo đảm ANTT trên địa bàn các huyện đảo ven bờ Việt Nam giai đoạn hiện nay; dự báo tình hình, các nguy cơ có thể tác động đe dọa đến ANTT trên địa bàn các huyện đảo ven bờ Việt Nam; dự báo tình huống có thể xảy ra làm mất ANTT trên địa bàn các huyện đảo ven bờ; đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm ANTT trên địa bàn các huyện đảo ven bờ Việt Nam cũng như đối với từng tình huống.

Các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá toàn diện kết quả đạt được của Đề tài cũng như góp ý những hạn chế cần khắc phục, chỉnh sửa và tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả 8/8 thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đạt yêu cầu và đề nghị báo cáo nghiệm thu cấp Nhà nước theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Đình Nhã, Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng hoan nghênh Học viện chính trị Công an nhân dân và Ban Chủ nhiệm đề tài đã thực hiện đề tài rất là cần thiết, không chỉ cho lực lượng Công an nhân dân mà còn cho quốc gia, dân tộc. Về cơ bản, đề tài đã đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; đánh giá cao kết quả nghiên cứu, nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của Ban Chủ nhiệm Đề tài. Hội đồng khuyến nghị Ban Chủ nhiệm nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến phản biện, góp ý hợp lý của các thành viên Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện Đề tài, phục vụ nghiệm thu cấp Nhà nước.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phí Đức Tuấn, Ủy viên phản biện 1 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài, Ủy viên phản biện 2 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Đại tá, Nguyễn Văn Kiển, Ủy viên Hội đồng, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thiếu tướng, TS Bùi Trung Dũng, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Long, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Các đại biểu tại buổi nghiệm thu

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website