Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức họp bàn chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết phục vụ hội thảo khoa học cấp Bộ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tướng, GS. TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao Học viện Chính trị Công an nhân dân và Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đồng chủ trì tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ: “Giá trị thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Công an nhân dân”, ngày 25/3/2021, tại trụ sở Học viện Chính trị Công an nhân dân đã diễn ra cuộc họp bàn chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công hội thảo nói trên dưới sự chủ trì của đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân. Tham dự cuộc họp về phía đại biểu khách mời có: đồng chí Trung tướng, GS. TS Nguyễn Ngọc Anh, Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng, đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, đại diện Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Học viện Cảnh sát nhân dân. Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng chức năng của Học viện.

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân cho biết các nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh cũng như thực tiễn đã khẳng định: tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân là một bộ phận cấu thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân đã nghiên cứu, quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân từ rất sớm, đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học về vấn đề này. Do đó, việc tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Giá trị thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Công an nhân dân” sẽ là sự tiếp nối những nghiên cứu liên quan tới tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân và được đặt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chuẩn bị học tập, quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. Tại cuộc họp, đồng chí Giám đốc Học viện cũng phát biểu gợi mở một số vấn đề để các đại biểu tham dự cuộc họp thảo luận cho ý kiến.

Phát biểu tại cuộc họp các đồng chí đại biểu đều đồng tình, nhất trí cao với việc Học viện Chính trị Công an nhân dân đã sớm chủ động phối hợp cùng với Cục Công tác Đảng và công tác chính trị triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, cho rằng việc tổ chức hội thảo khoa học nói trên là cần thiết, và tập trung vào góp ý Cấu trúc kỷ yếu và dự kiến tiêu đề các báo cáo tham luận , công tác tổ chức, hậu cần, tài chính phục vụ hội thảo…

 Là đơn vị được giao đồng chủ trì tổ chức hội thảo, đại diện Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị Công an nhân dân để tổ chức thành công hội thảo nói trên, đề nghị các đơn vị chức năng của Học viện giữ mối liên hệ, trao đổi thường xuyên về những công việc có liên quan, sớm xây dựng, hoàn thiện dự kiến chủ đề báo cáo tham luận phục vụ hội thảo, đề xuất kinh phí tổ chức hội thảo theo quy định.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Giám đốc Học viện đã cảm ơn các nhà khoa học, đại diện các đơn vị chức năng đã đến dự và phát biểu những ý kiến rất tâm huyết với tinh thần trách nhiệm cao, giao các đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp để có báo cáo với lãnh đạo cấp trên; tích cực triển khai các công việc tiếp theo bảo đảm cho hội thảo diễn ra đúng tiến độ, thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đồng chí Trung tướng, GS. TS Nguyễn Ngọc Anh phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Hồng Thái phát biểu

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng phát biểu

 

Phòng 8

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website