Bộ Công an tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “Phòng chống hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 23/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: Phòng chống hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay, do đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ do đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư làm Chủ tịch. Thành viên Hội đồng là các tướng lĩnh, nhà khoa học trong lực lượng Công an nhân dân. Tham gia buổi nghiệm thu còn có đại diện một số đơn vị chức năng và các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu đề tài

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Chủ nhiệm đề tài đã nêu bật quá trình tổ chức, triển khai nghiên cứu đề tài một cách nghiêm túc, trách nhiệm, tranh thủ được ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà thực tiễn có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Qua đó, kết quả đề tài khẳng định và làm rõ hơn những vấn đề nhận thức cơ bản về “xã hội dân sự”; phòng, chống hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị ở nước ta; đánh giá thực trạng vấn đề “xã hội dân sự”; âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị và công tác phòng, chống hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị ở Việt Nam; dự báo và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị ở Việt Nam trong thời gian tới.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, Hội đồng đã tham gia đánh giá, góp ý trực tiếp vào báo cáo tổng luận đề tài và các tài liệu liên quan. Các thành viên Hội đồng cho rằng, việc nghiên cứu đề tài là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn công tác của lực lượng Công an nhân dân. Đây là vấn đề rất khó và mới về mặt lý luận, song Ban Chủ nhiệm đề tài đã giải quyết tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Kết quả đề tài là kênh tham khảo, chỉ dẫn nghiệp vụ quan trọng đối với Công an các đơn vị, địa phương trong việc phòng ngừa, giải quyết hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị ở Việt Nam; đồng thời, là tài liệu tham khảo, nghiên cứu quan trọng đối với các học viện, trường Công an nhân dân trong nghiên cứu, giảng dạy những vấn đề liên quan đến nhận diện, phòng ngừa, quản lý và giải quyết an ninh, trật tự; là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà khoa học, hoạt động thực tiễn trong và ngoài Công an nhân dân khi nghiên cứu, tiếp cận vấn đề “xã hội dân sự” và lợi dụng “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị ở Việt Nam.

Kết luận buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá cao những cố gắng, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học và kết quả nghiên cứu của Ban Chủ nhiệm. Đồng thời, đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu ý kiến góp ý của các Ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng để hoàn thiện báo cáo tổng luận đề tài. Hội đồng thống nhất cao đánh giá nghiệm thu đề tài đạt loại xuất sắc.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Thành Định, Ủy viên phản biện 1 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Thượng tá, TS Nguyễn Hồng Phong,  Phó Cục trưởng, Cục An ninh nội địa, Ủy viên phản biện 2 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Thiếu tướng, PGS. TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đại tá Nguyễn Văn Reo, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Thượng tá, TS Kiều Tiến Hùng, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học, Học viện An ninh nhân dân phát biểu tại buổi nghiệm thu

 

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website