Nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo hiện nay

Ngày 16/9/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo hiện nay”. Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có đại diện Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; đại diện lãnh đạo: Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc; Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thư viện Quốc gia; các Trung tâm thông tin, tư liệu, thư viện của Đại học Văn hóa, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Học viện An ninh nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Cao đẳng An ninh nhân dân, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân; đại diện lãnh đạo các đơn vị và một số cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội thảo

Để chuẩn bị cho Hội thảo này, Ban Tổ chức đã gửi phiếu góp ý đến gần 100 cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện nhằm thu nhận những ý kiến đánh giá về thực trạng hoạt động của Thư viện trong những năm qua trên các phương diện như: cơ sở vật chất, phòng đọc, tủ sách; kết quả triển khai thư viện số; vốn tài liệu, nguồn tài nguyên thông tin hiện có; công tác phục vụ bạn đọc; phát triển văn hóa đọc; quan hệ phối hợp giữa Trung tâm Lưu trữ và Thư viện nói chung và Thư viện nói riêng với các đơn vị, thư viện trong và ngoài Học viện…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ một số nội dung trọng tâm như: (1) Thực trạng hoạt động của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân trong những năm qua, trong đó nêu rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; (2) Đánh giá về quan hệ hợp tác và tính liên thông trong hệ thống các Thư viện nói chung và Thư viện của các học viện, trường Công an nhân dân nói riêng; (3) Chia sẻ kinh nghiệm về quá trình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện; (4) Góp ý về phương hướng, giải pháp trọng tâm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Ly, chuyên viên Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu

 

Đồng chí Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc phát biểu

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hải, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia phát biểu

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn các đại biểu đã đến dự Hội thảo và có những ý kiến góp ý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân, phục vụ đắc lực công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Trung tâm Lưu trữ và Thư viện - đơn vị tham mưu tổ chức Hội thảo trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đại biểu cũng như phiếu góp ý của cán bộ, giảng viên, học viên, có những kiến nghị, đề xuất cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thư viện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo hiện nay


 

Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

                                         

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website