Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức hội thảo khoa học: “Phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 27/5/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay”.

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND. Tới dự hội thảo có đại diện lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, thực tiễn trong và ngoài ngành Công an, như: GS. TS Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Phùng Hồng, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí CAND; Thiếu tướng, TS Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; Đại tá Trần Thanh Phong Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Toản, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo công an một số đơn vị, địa phương; các đồng chí chuyên viên cấp cao, chuyên gia cao cấp, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Học viện Chính trị CAND.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, đây là chủ đề có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất quan điểm, nhận thức về vấn đề này ở nước ta. Ý kiến phát biểu của các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nhận thức về “xã hội dân sự”; nhận diện; âm mưu, hoạt động, phương thức, thủ đoạn lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị ở nước ta và kiến giải những vấn đề cần chú ý trong nghiên cứu lý luận cũng như thực tiễn công tác phòng, chống của các cơ quan chức năng.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

Kết luận hội thảo, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân ghi nhận và đánh giá cao ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu. Hiện nay, dù còn có nhiều quan niệm khác nhau, tuy nhiên trong nghiên cứu, nhận thức cũng như thực tiễn giải quyết các vấn đề liên quan đến “xã hội dân sự” cần dựa trên quan điểm khách quan, biện chứng và tiếp thu những giá trị tiến bộ; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa cơ hội và các tư tưởng thù địch dưới mọi hình thức; chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm, hiệu quả âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” chuyển hóa chính trị, gây mất an ninh, trật tự ở nước ta. Học viện sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, đồng thời tổ chức nghiên cứu làm sáng rõ hơn vấn đề này. Học viện trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Văn Đức

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website