Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân họp đánh giá triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Ngày 14/11/2019, tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân (XDLL, HC-KT CAND) tổ chức cuộc họp rà soát, đánh giá việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Trưởng Tiểu ban Lý luận XDLL, HC-KT CAND chủ trì cuộc họp.

Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng Tiểu ban Lý luận XDLL, HC-KT CAND; Đại tá, TS Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; Đại tá, TS Đặng Việt Xô, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND; Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo; đại diện đơn vị giúp việc Hội Đồng Lý luận Bộ Công an; Thiếu tướng, GS. TS Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Trọng Đạo, chuyên viên cấp cao; thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Ra mắt các thành viên Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban; đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2019 và định hướng nghiên cứu một số nội dung trọng tâm thời gian tới. Bên cạnh đó, cũng cần rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Tiểu ban để sớm có phương hướng, biện pháp khắc phục, từng bước nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và tranh thủ được sự giúp đỡ của các nhà khoa học, nhà thực tiễn có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Trưởng Tiểu ban tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức quan tâm nghiên cứu, kiến nghị Hội đồng Lý luận Bộ Công an xem xét phê duyệt bổ sung một số nhiệm vụ công tác năm 2019 và định hướng công tác năm 2020. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tiểu ban, các đơn vị chức năng cần chú trọng phát hiện vấn đề nổi lên trong thực tiễn công tác, chiến đấu của CAND, trên cơ sở đó tổ chức nghiên cứu, tổng kết, đánh giá một cách toàn diện, khách quan, đúc rút thành lý luận để tham mưu, kiến nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị, địa phương chủ trương, phương hướng, giải pháp tháo gỡ kịp thời, hiệu quả.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân

Tiểu ban Lý luận XDLL, HC-KT CAND được kiện toàn theo Quyết định số 2950/QĐ-HĐLLBCA ngày 04/5/2019 của Hội đồng Lý luận Bộ Công an gồm có 08 thành viên, cuộc họp cũng là dịp để ra mắt các thành viên Tiểu ban./.

 

Tân Sơn

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website