Họp triển khai nghiên cứu đề tài cấp Bộ “Công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị trong các trường CAND” (2020-2021)

Sáng ngày 19/5/2020, Học viện Chính trị CAND tổ chức họp triển khai nghiên cứu đề tài cấp Bộ “Công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị trong các trường CAND”, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện làm Chủ nhiệm. Tham dự có các thành viên trong Ban Chủ nhiệm đề tài đến từ các cơ sở đào tạo trong các trường CAND và đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện, Chủ nhiệm đề tài phát biểu

Đề tài cấp Bộ “Công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị trong các trường CAND” có mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên chính trị trong Công an nhân dân, trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên chính trị trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, tình hình nhiệm vụ mới.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban Chủ nhiệm đề tài đã phát biểu và thống nhất các nội dung: Đề cương nghiên cứu, phiếu điều tra xã hội học, kế hoạch nghiên cứu và chương trình Tọa đàm, khảo sát phục vụ các nhiệm vụ nghiên cứu.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy đề nghị các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch phân công thực hiện đề tài khoa học, triển khai nghiên cứu nghiêm túc có hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ nghiên cứu của đề tài. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Ban Chủ nhiệm thống nhất các nhiệm vụ cần nghiên cứu, phân tích, làm rõ lý luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên chính trị trong Công an nhân dân; khảo sát, đánh giá sát, đủ thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên chính trị trong Công an nhân dân thời gian qua, qua đó đề xuất giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên chính trị trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, tình hình nhiệm vụ mới.

 

Khắc Linh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website