Hội thảo khoa học “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho học viên các học viện, trường Công an nhân dân”

Ngày 29/5/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho học viên các học viện, trường Công an nhân dân”; đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân. Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo. Tham dự có các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, chuyên viên cấp cao và cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đồng chí đại biểu đã đóng góp những ý kiến tham luận tập trung vào nội dung của giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho học viên các học viện, trường CAND trong giai đoạn hiện nay; những yếu tố mới tác động đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức cách mạng của học viên các học viện, trường CAND; yêu cầu mới đặt ra đối với việc bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho học viên các học viện, trường CAND…

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân cảm ơn các đồng chí đại biểu đã dành thời gian đến tham dự và có những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm. Đồng thời, khẳng định: Trong lực lượng CAND, các chuẩn mực đạo đức cách mạng là yêu cầu hàng đầu cần phải giữ vững. Đây chính là sức mạnh làm nên những trang sử, truyền thống hào hùng của CAND, thổi bùng ngọn lửa yêu nước và nhiệt huyết cách mạng. “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, chiến sĩ công an nói chung, học viên các học viện, trường CAND nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng. Không chỉ nâng cao nhận thức, bồi dưỡng niềm tin và tình cảm cách mạng, mà còn định hướng, giáo dục mục đích, động cơ, lẽ sống gắn liền với lý tưởng cách mạng, với trách nhiệm của người công an. Đây cũng là nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND giai đoạn hiện nay.

Những ý kiến của các đồng chí đại biểu là cơ sở quan trọng giúp Ban tổ chức có những nghiên cứu, tham mưu, đề xuất để hoạt động giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp tại các học viện, trường CAND thực sự phát huy được chất lượng, hiệu quả.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

BBT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website