Sự cần thiết đào tạo nhân lực chất lượng cao về lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật trong lực lượng CAND

Ngày 14/7/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Sự cần thiết đào tạo nhân lực chất lượng cao về lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật trong lực lượng CAND”. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân: Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Phong Hòa, nguyên Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Toản, nguyên Phó Cục trưởng V03; GS.TS Phạm Hồng Thái, nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS Nguyễn Đăng Dung, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; đại diện Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an; đại diện Đại học An ninh nhân dân; đại diện Đại học Văn hóa Hà Nội. Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân, có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo và cán bộ, giảng viên các đơn vị thuộc Học viện.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

Xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật một cách hiệu quả, chất lượng luôn là yêu cầu quan trọng hàng đầu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, hệ thống pháp luật nước ta trong thời gian qua đã không ngừng được đổi mới, hoàn thiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về pháp luật nói chung, về lý luận và lịch sử nhà nước luôn được chú trọng. Trong đó, việc đào tạo nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ Công an nhân dân là rất cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu với Quốc hội, Chính phủ về việc xây dựng, tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lý luận và lịch sử nhà nước, pháp luật; thực trạng đội ngũ cán bộ tham mưu, trực tiếp xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật, cũng như yêu cầu nâng cao trình độ cho đội ngũ này trong Công an nhân dân. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong công tác này của lực lượng CAND trong thời gian qua. Qua đó, đánh giá thực trạng công tác đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành thuộc nhóm ngành luật, cũng như ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật trong CAND hiện nay.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân cảm ơn các ý kiến phát biểu sâu sắc, trách nhiệm, nghiêm túc của các đại biểu tham dự. Đồng chí khẳng định, công tác tham mưu hoặc trực tiếp xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật trong CAND không chỉ trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng khác của đời sống xã hội. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi lực lượng CAND cần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về bản lĩnh chính trị, am hiểu kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, đặc biệt là kiến thức chuyên sâu về lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, từ đó trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan, ban ngành khác tham mưu, đề xuất xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật nhằm bảo đảm thể chế hóa một cách trung thành, đúng đắn quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta. Do đó, việc chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao về lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật trong CAND là một yêu cầu quan trọng và cấp thiết. Kết quả Hội thảo sẽ được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an nhằm đưa ra biện pháp hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên sâu, góp phần xây dựng lực lượng CAND “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Phong Hòa, nguyên Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát phát biểu tại Hội thảo

 Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Toản, nguyên Phó Cục trưởng V03 phát biểu tại Hội thảo

GS.TS Phạm Hồng Thái, nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

GS.TS Nguyễn Đăng Dung, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Trung tá, TS Phạm Văn Công, Trưởng phòng 5, V03 phát biểu tại Hội thảo

Đại diện lãnh đạo Bộ môn Pháp luật và nghiệp vụ công an, Học viện Chính trị CAND phát biểu tại Hội thảo

Đại diện Đại học An ninh nhân dân phát biểu tại Hội thảo

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội thảo

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website