Tọa đàm khoa học: “Vai trò của Công an nhân dân trong bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”

Ngày 29/10/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Vai trò của Công an nhân dân trong bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Tọa đàm. Tham dự Tọa đàm có các đồng chí là tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân: PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn; GS.TS Nguyễn Hùng Hậu; Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Văn Nhiên, Chủ nhiệm Khoa Mác - Lênin, Học viện Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an… cùng đại diện Báo Nhân Dân; Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Cục An ninh chính trị nội bộ; Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an. Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các đơn vị chức năng thuộc Học viện.

  

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện, phát biểu tại Tọa đàm

Tại Tọa đàm, các đại biểu tham luận, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần làm sáng rõ về nền tảng tư tưởng của Đảng; vai trò, thực tiễn Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; phương hướng, giải pháp phát huy vai trò của Công an nhân dân và những vấn đề mới, cấp bách đặt ra đối với Công an nhân dân hiện nay trong bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát biểu kết thúc Tọa đàm, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân trân trọng cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân… đã đóng góp những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết. Đồng thời khẳng định: Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển hòa bình, ổn định và bền vững của đất nước. Lực lượng Công an nhân dân có vai trò nòng cốt trong bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân nói riêng về vấn đề trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm:

PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Tọa đàm

PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Tọa đàm

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại Tọa đàm

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Tọa đàm

GS.TS Nguyễn Hùng Hậu phát biểu tại Tọa đàm

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn phát biểu tại Tọa đàm

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị phát biểu tại Tọa đàm

Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Văn Nhiên, Chủ nhiệm Khoa Mác - Lênin, Học viện Quốc phòng phát biểu tại Tọa đàm

Đại tá, TS Đỗ Văn Hoan, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an phát biểu

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ phát biểu tại Toạ đàm

Các đại biểu tham dự Tọa đàm

Thái Sơn

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website